E-mailprocedure : Verzoek om brief met meer verheldering over afspraken tussen het ministerie en de hoger onderwijsinstellingen over het bindend studieadvies

De vergadering is geweest

23 maart 2020
10:00 uur
Geachte woordvoerders hoger onderwijs,
Namens uw voorzitter leg ik onderstaand voorstel aan u voor om minister van OCW te verzoeken om brief met meer verheldering over afspraken tussen het ministerie en de hoger onderwijsinstellingen over het bindend studieadvies.
Graag verneem ik vóór maandag 10.00 uur of uw fractie kan instemmen met dit verzoek.

 
Met vriendelijke groet,
drs. E.C.E. (Eveline) de Kler

Griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap


Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een brief met meer verheldering over afspraken tussen het ministerie en de hoger onderwijsinstellingen over het bindend studieadvies. De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het advies: VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, PvdD en SGP.

Van: Futselaar, F.
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 15:33
Aan: Kler de E.C.E.
Onderwerp: Verzoek brief
 
?Dag Eveline,
Ik zou graag een brief van de minister willen vragen met meer verheldering over afspraken tussen het ministerie en de hoger onderwijsinstellingen over het bindend studieadvies. Er is nu in het veld verwarring over en dan lijkt me onwenselijk.
In de kamerbrief die wij hebben ontvangen staat “om recht te doen aan de mogelijke vertraging die de student hiermee oploopt en aan de voorkant helderheid te bieden richting de student, worden instellingen verzocht het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies uit te stellen naar het tweede studiejaar, gebruikmakend van de bestaande wettelijke mogelijkheid.” Dit lijkt mij een oproep tot een generiek uitstel van het bindend studieadvies voor alle huidige eerstejaars studenten. Dit is ook de invulling die de VH er aan geeft en wat is beschreven in een stuk in het NRC gisteren (dat overigens verscheen voor wij de kamerbrief hadden). Ook de LSVb laat mij weten deze conclusie uit het overleg te hebben getrokken.
Daartegenover staat het bericht op de website van het ministerie ( https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2020/03/19/bindend-studieadvies-voor-studenten-uitgesteld-bij-vertraging-door-coronavirus ) waarin wordt gesteld dat studenten als ze een bsa krijgen en vertraging oplopen ze uitstel kunnen krijgen als deze vertraging door Corona blijkt te zijn. Dit is een wezenlijk andere insteek, en wordt uitgedragen door de VSNU en bijvoorbeeld ook door berichtgeving van het Hoger Onderwijs Persbureau dat concludeert dat er niets wezenlijks verandert als het gaat om bsa (zie bijvoorbeeld https://punt.avans.nl/2020/03/analyse-bindend-studieadvies-verandert-helemaal-niet/ ).
Het lijkt mij onwenselijk dat verwarring bestaat over de status van het bindend studieadvies, en dat als hierover onjuiste berichtgeving in media verschijnt dit gecorrigeerd moet worden. Ik zou daarom de minister willen vragen toe te lichten wat nu het beleid vanuit OCW is: generiek uitstel van het bsa naar het tweede jaar voor alle studenten, of het geven van uitstel aan individuele studenten die vertraging hebben opgelopen met Corona achteraf.
Met vriendelijke groet,
Frank Futselaar

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek vh lid Futselaar om een brief met meer verheldering over afspraken tussen het ministerie en de hoger onderwijsinstellingen over het bindend studieadvies

    Te behandelen:

    Loading data