Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken rond de Verklaring Omtrent het Gedrag in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Cijfers dossiers vertrouwensinspecteurs 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over Voortgang meldpunt sociale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Nazending beslisnota bij brief Vrij en veilig onderwijs (Kamerstuk 31293-653)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vrij en veilig onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data