Commissiedebat : Erfgoed

De vergadering is geweest

4 oktober 2023
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G. Uslu
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • L.M. Werner (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • J. Wuite (D66)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Teruggave van cultuurgoederen aan Indonesië en Sri Lanka

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie op het rapport 'Beheer van de rijkscollectie door ministeries en colleges van Staat'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verkenning financiering monumentenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verslag over het toezicht 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag van Faro: erfgoed is mensenwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift reactie op urgent verzoek tot subsidie voor restauratie van Rijksmonument ARTIS-Aquarium

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie inzake eindrapport ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’ (Kamerstuk 31511-48)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie Duurzame digitale toegankelijkheid rijkscollectie - Een verkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur over 'Archeologie bij de tijd'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Eindrapport ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Advies ‘Archeologie bij de tijd’ van de Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Resultaten van het eerste jaar subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Huisvestingsstelsel Rijksmusea vanaf 01-01-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Inzet middelen urgente restauraties grote monumenten

  Te behandelen:

  Loading data