Wetgevingsoverleg

Wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

Wetgevingsoverleg: "Wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo "Deze vergadering is geweest
Spreektijd gemiddeld 7 minuten per fractie

Bijlagen

Stenogram
Download Wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo, 17-2-2020
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 februari 2020, over de Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo)

Te behandelen: