Woensdag 26 september

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA -Joint Visit Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC) & Mediterranean and Middle East Special Group (GSM)

Werkbezoek
Madrid and Lisbon, Spain, and Portugal  (besloten)
09:30 - 10:30

Binnenlandse Zaken

Nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk IV (Koninkrijkrelaties) en hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orgaandonatie

Algemeen overleg
Klompezaal
10:00 - 11:00

Buitenlandse Zaken

Syrische vrouwelijke activisten

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Nationale veiligheid en crisisbeheersing (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en enige andere besluiten in verband met de Wet accreditatie op maat

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 10:30

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek verduurzaming luchtvaart

Vergadering
10:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Milieuraad d.d. 9 oktober (verplaatst naar 2 oktober)

Algemeen overleg
10:30 - 13:30

Financiën

Belasting en sociale zekerheidspositie van de grensarbeider

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
11:00 - 11:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep NVWA

Vergadering
11:00 - 12:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ugandese minister voor Noodhulp, Rampenbestrijding en Management, en Vluchtelingen

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
12:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 - 35000-XVI

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Begroting ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Begroting Infrastructuurfonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van LNV en het Ministerie van EZK n.a.v. de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw (verplaatst naar 11 oktober 2018)

Algemeen overleg
13:00 - 17:00

Binnenlandse Zaken

Huuraangelegenheden

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:00 - 14:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Technische briefing met de Europese Rekenkamer over het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - datum gewijzigd op verzoek ERK wordt 10 oktober 2018

Technische briefing
13:15 - 13:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Next Nature Network biedt petitie aan inzake kweekvlees

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:30 - 17:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wmo

Algemeen overleg
Klompezaal
13:30 - 16:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kweekvlees

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 14:00

Financiën

Recent door de commissie EZK overgedragen fiches inzake MFK

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Financiën

Recent ontvangen fiches op beleidsterrein Financien

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 15:30

Financiën

Algemene Rekenkamer over begrotingsbrief en toekenning middelen kabinet Rutte-III

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 18:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leven Lang Leren (verplaatst naar 9 oktober)

Algemeen overleg
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
16:00 - 16:30

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Milieucriminaliteit

Vergadering
16:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

J&V verandert

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
16:00 - 16:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten: De ontpopping van de insectensector

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00

Buitenlandse Zaken

Aramese Beweging voor Mensenrechten

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:45 - 18:15

Financiën

Besloten technische briefing Belastingplan 2019

Technische briefing
Troelstrazaal  (besloten)
17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Ondermijningswetgeving - Wet BIBOB (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen