VANDAAG 21 februari 2018

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 17:00

Werkbezoek

NATO PA - Joint Committee meetings

naar deze agenda

Brussel
Besloten vergadering icoonBesloten

Justitie en Veiligheid 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

10:00 - 12:00

Technische briefing

Handelsbevordering & Handelspolitiek

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:00 - 14:00

Algemeen overleg

Leraren (verplaatst naar 14.00 uur)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 21-02-2018

Economische Zaken en Klimaat 

10:00 - 12:00

Algemeen overleg

Energieraad (formeel) op 26 februari 2018 (Energieraad gaat niet door)

naar deze agenda

Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS. (LET OP: verplaatst naar 22 februari 2018)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 22-02-2018

Infrastructuur en Waterstaat 

10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

11:15 - 12:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering - tijd gewijzigd, verplaatst naar 14.00 uur

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 21-02-2018

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

12:00 - 13:00

Vergadering

Werkgroep schulden en armoede

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

E-mailprocedure - Verzoek brief over ontslag burgemeester

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

12:00 - 13:00

Bijzondere procedure

Vrouwelijke Libische activisten

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Koninkrijksrelaties 

13:00 - 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

14:00 - 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het introduceren van een facultatieve prestatie met een vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medisch specialistische zorg per 1 januari 2019 - 33578-51

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Economische Zaken en Klimaat 

14:00 - 17:00

Algemeen overleg

Bedrijfslevenbeleid

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet i.v.m. het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en i.v.m. het verminderen van uitvoeringslasten - 34857

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

14:00 - 18:00

Algemeen overleg

Leraren

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

14:15 - 15:00

Bijzondere procedure

Slachtoffers van de militaire dictatuur in Suriname

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Justitie en Veiligheid 

14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:30 - 17:30

Algemeen overleg

Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (verplaatst naar 4 april)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 04-04-2018

Binnenlandse Zaken 

15:00 - 18:00

Algemeen overleg

Democratische vernieuwing (verplaatst naar 14 maart 2018)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 14-03-2018

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

15:00 - 16:30

Bijzondere procedure

Psychosociale hulp bij conflicten en rampen

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Financiën 

15:30 - 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Defensie 

18:00 - 19:00

Technische briefing

Verdwijning gezonken schepen Javazee

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Defensie 

19:00 - 21:00

Algemeen overleg

Verdwijning gezonken schepen Javazee

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar