Donderdag 19 september

09:00 - 10:00

Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Election of judges to the European Court of Human Rights (tbc)

Werkbezoek
Paris  (besloten)
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 10:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een schriftelijk overleg over de Toekomstverkenning zorg in Flevoland

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Goedkeuring wijziging artikel 8 Statuut van Rome inzake Internationaal Strafhof

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Vaststellen programma rondetafelgesprek over de Tijdelijke wet Groningen

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek voor van het lid Ouwehand (PvdD) om de voortzetting van het algemeen overleg NVWA op donderdag 2 oktober van 13.00 uur tot 19.00 uur uit te stellen en te laten plaatsvinden in de laatste week voor het herfstreces.

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit (TK 32440-112)

Inbreng schriftelijk overleg
12:30 - 13:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) m.b.t. macrodoelmatigheid mbo

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
13:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Spoor (verplaatst naar 25 september)

Algemeen overleg
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) (TK 35254)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen (TK 26643-624)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Inventarisatie m.b.t. uitnodiging van Platform Woonstarters voor de aanbieding van de eerste digitale magazine Platform Woonstarters op donderdag 26 september van 11.00-11.15 uur

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Kabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen (34997-29) voorhang wijziging van artikel 2 van het ontwerp-besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanwijzing van deelnemende gemeenten (34997-30)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200) (35259)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Verbeteringen Reisdocumentenstelsel (25764-120)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Maatschappelijke rol van de universitaire medische centra (umc's) in het medische zorglandschap - 33278-8

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 15:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep rapporteur Natuur

Vergadering
16:00 - 19:00

Binnenlandse Zaken

Gesprek ten behoeve van de werving van een lid voor de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD (gesprek voor de leden van de Benoemingscommissie uit de commissie BiZa)

Gesprek

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen