Woensdag 29 juni

00:01 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Visit of Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

Werkbezoek
Tbilisi, Georgia  (besloten)
09:15 - 10:00 uur

Defensie

Strategische procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 14:00 uur

Financiën

Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Commissiedebat
Troelstrazaal
10:00 - 13:30 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

George Verberg

Verhoor
Enquêtezaal
tot 10:00 uur

Defensie

kabinetsappreciatie EU-voorstel Europese defensie-investeringen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:30 uur

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid (verplaatst naar 30 juni 2022)

Commissiedebat
10:00 - 15:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie (algemeen)(VERPLAATST NAAR 7 JULI 2022)

Commissiedebat
tot 10:00 uur

Defensie

Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
10:00 - 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sportbeleid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:00 uur

Binnenlandse Zaken

Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte (verplaatst naar 23 juni 2022)

Commissiedebat
10:15 - 11:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal
11:00 - 12:00 uur

Digitale Zaken

Strategische procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
tot 12:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Jaarverslag en slotwet 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 12:00 uur

Defensie

Versnelling investeringsprojecten F-35 en MQ-9

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Defensie

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Defensie

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Defensie

Tweede incidentele suppletoire begrotingen Defensie: versnelling aanschaf militair materieel F-35 en MQ-9

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
12:00 - 12:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep kennisthema vergunningverlening en juridische houdbaarheid van gebiedsgerichte processen

Vergadering
12:00 - 13:00 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (i.v.m. plenaire overlap op donderdag 30 juni verplaatst naar woensdag 29 juni)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 17:00 uur

Defensie

Materieel Defensie

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal
13:30 - 14:30 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Under Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency van OCHA

Gesprek
Geannuleerd
13:30 - 19:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Annemarie Jorritsma

Verhoor
Enquêtezaal
13:45 - 14:45 uur

Economische Zaken en Klimaat

Voorbespreking Delegatievergadering COP27

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
14:30 - 15:30 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal
14:30 - 19:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 18:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 18:00 uur

Binnenlandse Zaken

IVD-aangelegenheden

Commissiedebat
Thorbeckezaal
16:00 - 16:45 uur

Koninkrijksrelaties

Bestuurscollege Bonaire

Gesprek
Klompézaal  (besloten)
17:00 - 17:45 uur

Koninkrijksrelaties

Eilandsraad Bonaire

Gesprek
Klompézaal  (besloten)
17:00 - 19:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Filmvertoning 'Grutto! De reis van onze nationale vogel' (Locatie: Filmzaal, Van Someren-Downerzaal)

Gesprek
18:30 - 21:30 uur

Justitie en Veiligheid

Consequenties van activering van het noodrecht middels de Wet verplaatsing bevolking en de achtergrond van deze wet (Geannuleerd)

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Periode

tot Toepassen