Donderdag 21 maart

00:01 - 17:00

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Defence and Security Committee (DSC) Visit

Werkbezoek
Honolulu, Hawaï  (besloten)
00:01 - 17:00

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) and Sub-Committee on NATO Partnerships (PCNP)

Werkbezoek
Berlijn, Duitsland  (besloten)
10:00 - 10:00

Justitie en Veiligheid

Verplaatsen agendapunt van algemeen overleg Vreemdelingen- en asielbeleid naar problemen bij de IND

E-mailprocedure
10:00 - 10:00

Economische Zaken en Klimaat

Apart AO Metingen aardbevingen in Groningen door KNMI en afvoeren brief Grondversnellingsmetingen Groningen gasveld van de agenda van het AO Mijnbouw/Groningen van 21 maart 2019

E-mailprocedure
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Terrorisme/extremisme (verplaatst naar 14.00 uur)

Algemeen overleg
10:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geneesmiddelenbeleid (reeds plaatsgevonden op 7 februari jl.)

Algemeen overleg
10:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zorgverzekeringswet (verplaatst naar 10 april)

Algemeen overleg
10:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

HSL-Zuid (verplaatst naar 28 maart)

Technische briefing
10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:30 - 12:30

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Initiatiefnota van het lid Verhoeven over mededinging in de digitale economie (TK 35134)

Inbreng schriftelijk overleg
12:30 - 14:30

Binnenlandse Zaken

Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma (is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:00 - 16:00

Defensie

Materieel Defensie (verplaatst naar 25 april 2019)

Algemeen overleg
13:00 - 14:00

Financiën

Voorbereidingsgroep rapporteurs Inzicht in Kwaliteit (Oudkamer)

Vergadering
14:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Terrorisme/extremisme

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Openbaar vervoer en taxi

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

OM-afdoening (verplaatst naar 10 april)

Algemeen overleg
14:00 - 16:00

Financiën

Aanbieden van na WOB-besluiten openbaar gemaakte stukken

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) (TK 35133) (Wordt verplaatst)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling Jeugdwet en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in verband met het stellen van regels ten behoeve van het beperken van vermijdbare uitvoeringslasten in het kader van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - 31839-632

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) (TK 32127-233)

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 17:00

Buitenlandse Zaken

Werkbezoek Wit-Rusland

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
16:15 - 17:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gesprek over de informatievoorziening over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
16:30 - 17:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkwijze ZorgInstituut (ZIN) beoordeling van geneesmiddelen

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
17:00 - 19:00

Binnenlandse Zaken

IVD-aangelegenheden

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen