Colofon

Dit is de officiële website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op deze site vindt u de agenda en bijbehorende stukken van plenaire en commissievergaderingen, het laatste nieuws en informatie over hoe de Tweede Kamer werkt. Ook kunt u kennismaken met de Tweede Kamerleden en u aanmelden voor een bezoek aan de Tweede Kamer. Tweedekamer.nl wordt gemaakt onder redactie van de Stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer. De informatie op de site wordt aangeleverd door Tweede Kamerleden en verschillende ambtelijke diensten van de Tweede Kamer.

Gebruiksvriendelijkheid is uitgangspunt van het ontwerp. De website is getoetst aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen niveau AA.

De website is ontwikkeld in samenwerking met Dictu en Alserda.

Reacties

Uw vragen en opmerkingen over de Tweede Kamer en over deze website zijn van harte welkom. Gebruikt u daarvoor ons contactformulier.

Tekst

Tenzij anders vermeld, mag tekst van deze site worden gebruikt door derden. De Tweede Kamer moet worden vermeld als bron. 

Foto's gebruiken

Vrijwel alle foto's op www.tweedekamer.nl mogen worden gebruikt door derden onder de CC-BY-NC 4.0 licentie. Dat betekent dat de foto's met naamsvermelding, niet-commercieel gebruikt kunnen worden. Als een derde de foto verandert, moet dat worden aangegeven.

Op sommige foto’s is een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing; dan staat het auteursrecht aangegeven bij de foto.
Voor elk gebruik van dit fotomateriaal is toestemming nodig. Deze kan worden verkregen via de Stafdienst Communicatie (redactie@tweedekamer.nl) dan wel via de fotograaf.

Audiovisueel materiaal gebruiken

Op het audiovisueel materiaal  van de Tweede Kamer zijn licentievoorwaarden van toepassing. Lees de Licentievoorwaarden.

Fotografie

Valerie Kuypers, Serge Ligtenberg, Jeroen van der Meyde, Hollandse Hoogte.

Vragen?

Hebt u nog vragen over het gebruik van tekst en foto's op deze website? Neem dan contact op met de redactie van de website: redactie@tweedekamer.nl.

Tweede Kamer door de eeuwen heen

De teksten over de historie zijn in opdracht van de Tweede Kamer opgesteld door de historici Klaas Kornaat en Loes Peperkorn, dit in overleg met historici verbonden aan de Universiteit Leiden. Verschillende archieven en musea hebben beeldmateriaal beschikbaar gesteld voor Tweede Kamer door de eeuwen heen. Bekijk het complete bronnenoverzicht.

75 jaar vrijheid

Voor het samenstellen van deze teksten raadpleegden we de volgende instellingen en bronnen: ProDemos; Huis voor democratie en rechtsstaat, het Parlementair Documentatiecentrum (via parlement.com), het Biografisch Woordenboek van Nederland (via historici.nl), het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (via iisg.nl) en de Handelingen van de Tweede Kamer. Onverhoopt kan er een fout in staan. Mocht u die signaleren, dan horen wij dat graag.

Vergaderingen

Informatie over plenaire en commissievergaderingen wijzigt frequent. De Tweede Kamer streeft naar een zo actueel mogelijk aanbod van informatie, maar u dient er rekening mee te houden dat (met name plenaire) vergaderingen eerder kunnen beginnen, later eindigen of geheel vervallen. Als u op de hoogte wilt blijven van wijzigingen, maak dan gebruik van de attenderingsmogelijkheden op deze website.