Gesprek : Kennismakingsgesprek Rathenau Instituut, Parlement en Wetenschap en AWTI (videoconferentie)

De vergadering is geweest

9 september 2021
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • N. Gündogan (Volt)
 • R. Bisschop (SGP)
 • S. Kerseboom (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Kennismakingsgesprek Rathenau Instituut, Parlement en Wetenschap en AWTI

  De invulling van de bijeenkomst zal als volgt zijn:
  1. Elke organisatie geeft in een korte pitch aan wat zij doet
  2. Elke organisatie geeft een kort overzicht van thema’s die relevant zijn voor de commissie OCW (input voor interessante kennisthema’s voor de kennisagenda van de commissie OCW is ook welkom)
  3. Vragen van de Kamerleden
  Het eerste half uur is gereserveerd voor de toelichting door elk van de drie organisaties. Elke organisatie heeft 10 minuten voor een korte toelichting op punten 1 en 2. Daarna is er nog een half uur over voor vragen van de Kamerleden en discussie.
   
  In het gesprek is een mogelijk aandachtspunt, aangedragen door één van de leden, de positie van wetenschappelijk onderzoekers en de arbeidsmarktsituatie van deze groep.
   
  N.B. achtergrondinformatie over de organisaties wordt vooraf toegestuurd aan de Kamerleden.