Commissiedebat : DUO en Hoger onderwijs

De vergadering moet nog plaatsvinden

12 juni 2024
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • R.Y. Hertzberger (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over het bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstuk 31288-969)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Eerste voortgangsbrief bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Herziene Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op brief van Stichting Leido over de Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod in hoger onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toekenning financiƫle middelen voor vitale opleidingen in krimpregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de brieven van de Visiegroep Buurtalen inzake sectorplannen en buurtalenonderwijs en over de uitvoering van de motie van het lid Krul c.s. over de middelen uit het sectorplan inzetten voor het versterken van de samenwerking bij de taalopleidingen aan de universiteiten (Kamerstuk 31288-1045)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op tweede tussenrapportage stagetekorten in het hbo

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Inspectierapport Onderzoek accreditatiestelsel hoger onderwijs deel 1

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Tussenrapportage Selectie in de WO-Master

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gezamenlijk begrippenkader toelating en selectie in de master

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een brief over betaalbaarheid en toegankelijkheid van een masterstudie deeltijd

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Harmoniseren diplomadatum in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport midterm-evaluatie nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs e.docx

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek 'Drijfveren van onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs en onderzoek'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Integrale aanpak sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Versterking medezeggenschap hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op rapport 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanwijzingsbevoegdheid in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de motie van de leden Krul en Peters over een plan voor het tegengaan van studieschulden (Kamerstuk 31288-1085)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over kosten ov-reisproduct tijdens corona

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van Uitvoering DUO 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  2e Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  3e Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen ApplicatielandschapBekostiging bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vierde voortgangsbrief ICT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Meer maatwerk in de uitvoering van studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanpassing beleid migrerend werknemerschap studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling (Kamerstuk 36418-63)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rapport 'Naar navolgbare normen - Onderzoek naar de normbedragen in de Wet studiefinanciering BES'

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het onderzoek van Investico over studenten met een migratieachtergrond vaak beschuldigd worden van fraude met de uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Controle uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Update controle uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Update controle uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data