Commissiedebat : DUO en Hoger onderwijs

De vergadering moet nog plaatsvinden

12 juni 2024
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Agendapunten

 1. 1

  Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over het bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstuk 31288-969)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Eerste voortgangsbrief bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Herziene Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op brief van Stichting Leido over de Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod in hoger onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Inspectierapport Onderzoek accreditatiestelsel hoger onderwijs deel 1

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Harmoniseren diplomadatum in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toekenning financiƫle middelen voor vitale opleidingen in krimpregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de brieven van de Visiegroep Buurtalen inzake sectorplannen en buurtalenonderwijs en over de uitvoering van de motie van het lid Krul c.s. over de middelen uit het sectorplan inzetten voor het versterken van de samenwerking bij de taalopleidingen aan de universiteiten (Kamerstuk 31288-1045)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapportage verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op tweede tussenrapportage stagetekorten in het hbo

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport midterm-evaluatie nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs e.docx

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek 'Drijfveren van onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs en onderzoek'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Integrale aanpak sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op rapport 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Versterking medezeggenschap hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over kosten ov-reisproduct tijdens corona

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van Uitvoering DUO 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  2e Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  3e Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen ApplicatielandschapBekostiging bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Meer maatwerk in de uitvoering van studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanpassing beleid migrerend werknemerschap studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het onderzoek van Investico over studenten met een migratieachtergrond vaak beschuldigd worden van fraude met de uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Controle uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Update controle uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Update controle uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data