Technische briefing

Advies Onderwijsraad over Passend onderwijs (videoconferentie)

Technische briefing: "Advies Onderwijsraad over Passend onderwijs (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing Advies Onderwijsraad over Passend onderwijs (videoconferentie) wijziging tijdstip

Deelnemers


Agendapunten

1
Het nog te ontvangen advies over passend onderwijs (rond 23 juni a.s.)