Wetgevingsoverleg : Variawet hoger onderwijs

De vergadering is geweest

19 november 2020
14:30 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. wjziging datum (was: 18 november)

INDICATIEVE SPREEKTIJD: 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • H. van der Molen (CDA)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nota naar aanleiding van het verslag

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het toepassen van maatwerk bij toelating tot opleidingen (Kamerstuk 35570-VIII-57)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data