Algemeen overleg : Onderwijs en corona III Mbo

De vergadering is geweest

18 juni 2020
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • S. Öztürk (DENK)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie op de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)-monitor

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Advies Onderwijsraad ‘Vooruitzien voor jonge generaties’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Actieplan “Stages en leerbanen” van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie tweede deel van de monitor van de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken salarismix mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Intentieverklaring “Inzet op bbl om jongeren die ongediplomeerd aan het werk gaan alsnog tot een startkwalificatie te brengen”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie rapport "Financiële positie en ontwikkeling van de kleinere regionale opleidingscentra en de vakinstellingen"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Het Nederlandse mbo: een ontwikkelperspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op enkele moties en toezeggingen over de voortgang passend onderwijs en studeren met een ondersteuningsbehoefte in het middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Mbo-studenten in economisch-administratieve opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie eerste deel monitor Toelatingsrecht en numerus fixus in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Veranderaanpak keuzedelen in het mbo en stand van zaken rekenen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpak stagediscriminatie mbo

  Te behandelen:

  Loading data