Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

De vergadering is geweest

3 december 2020
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

    Te behandelen:

    Loading data