Notaoverleg : Initiatiefnota lid Kwint over Nederlandse popsector

De vergadering is geweest

28 juni 2021
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd: al naar gelang grootte van fractie 4 tot 7 min. voor eerste termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • P.J.T. van Strien (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Initiatiefnota van het lid Kwint over “Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector”

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie op rapport Stand van zaken in de Nederlandse popsector

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur zomer 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data