Inbreng schriftelijk overleg : Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere

De vergadering is geweest

6 december 2019
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere

    Te behandelen:

    Loading data