Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Nader verslag Wet taal en toegankelijkheid

De vergadering is geweest

26 november 2019
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

    Te behandelen:

    Loading data