E-mailprocedure : Verzoek vh lid Rudmer Heerema om met spoed een AO te organiseren i.v.m. uitspraak Raad van State inzake stopzetten financiering Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam

De vergadering is geweest

25 november 2019
11:00 uur
Van: Kler de E.C.E.
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 15:08
Aan: GC-Commissie-OCW
CC: GC-Commissie-OCW-Fractiemedewerkers 
Onderwerp: !!!-E-mailprocedure: Verzoek vh lid Rudmer Heerema om met spoed een AO te organiseren ivm uitspraak Raad van State inzake stopzetten financiering Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam
 
Geachte leden van de commissie OCW,
 
Bij deze leg ik u het verzoek voor van het lid Rudmer Heerema om met spoed een AO te organiseren i.v.m. de uitspraak van de Raad van State inzake het stopzetten van de financiering van het Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam.
Graag verneem ik vóór maandag 25 nov. a.s. 11.00 uur of uw fractie instemt met dit verzoek.
Indien er een meerderheid voor dit voorstel is, zou een AO gepland kunnen worden op woensdag 27 november a.s. 10.15 – 13.15 uur.

Met vriendelijke groet,
drs. E.C.E. (Eveline) de Kler
Griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Besluit: Er is geen meerderheid voor het plannen van een spoed-AO. (De fracties VVD en SGP hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek).

 
Onderwerp: Spoed AO aanvragen
 
Beste Eveline,
 
Graag wil ik namens dhr. Rudmer Heerema een spoed AO aanvragen met minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs over het Cornelius Haga lyceum.  Dit nav het bericht: “Minister Slob mag geldkraan Haga Lyceum voorlopig niet dichtdraaien” (https://nos.nl/artikel/2311543-minister-slob-mag-geldkraan-haga-lyceum-voorlopig-niet-dichtdraaien.html).
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek vh lid Rudmer Heerema om met spoed een AO te organiseren ivm uitspraak Raad van State inzake stopzetten financiering Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam

    Te behandelen:

    Loading data