Commissiedebat : Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn)

De vergadering is geweest

22 juni 2022
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 2 minuten per fractie
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G. Uslu
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • J.P. Kwint (SP)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • L.M. Werner (CDA)
 • J. Wuite (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • P.J.T. van Strien (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken over de moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur: Herstel, vernieuwing en groei

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Hoofdlijnen cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsvisie Collecties uit een koloniale context

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeksrapport "Geven en werven in de culturele sector in Nederland 2011-2020"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Leenrechtvergoeding bij de Bibliotheek op school

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op het rapport 'Naar een verbeterde registratie van de rijkscollectie'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 16 december 2021, over het plan voor een tournee van het schilderij De Vaandeldrager

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Steun voor culturele makers op de vlucht vanwege Russische agressie in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2021 op basis van de Archiefwet, de Erfgoedwet en internationale verdragen

  Te behandelen:

  Loading data