Wetgevingsoverleg : Cultuur en corona

De vergadering is geweest

14 juni 2021
10:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

INDICATIEVE SPREEKTIJD: 10 min. per fractie, incl. 2e termijn
(indien dit niet volstaat, graag vooraf aan griffier kenbaar maken)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • L.M. Werner (CDA)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vierde specifieke steunpakket culturele en creatieve sector voor derde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Sterker uit Corona

 5. 5

  Beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur "Onderweg naar overmorgen"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Uitwerking extra steun voor de makers in de culturele en creatieve sector vanwege de lockdown

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data