Wetgevingsoverleg

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg: "Cultuur en corona"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Cultuur en corona, 14-6-2021

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19)

Te behandelen:

2
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19)

Te behandelen:

4
Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Sterker uit Corona