Wetgevingsoverleg

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg: "Cultuur en corona"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 juni 2021, over Cultuur en corona
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Cultuur en corona, 14-6-2021
Stenogram
Download Cultuur en corona (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19)

Te behandelen:

2
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19)

Te behandelen:

4
Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Sterker uit Corona
8
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: