Algemeen overleg

Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen (verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg: "Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen (verplaatst naar 10.00 uur)"Deze vergadering is verplaatst naar 1 juli 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie AO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen, 1-7-2020