Wetgevingsoverleg : OCW-begroting, onderdeel Media

De vergadering is geweest

30 november 2020
11:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H. van der Molen (CDA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden en sprekersvolgorde

  Tijd per fractie totaal:
  (incl. 2e termijn)

  VVD: 18 minuten
  PVV, CDA en D66: 12 minuten
  GL, SP: 10 minuten
  PvdA: 8 minuten

  Overige fracties: 4 minuten

  Sprekersvolgorde:
  PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, overige sprekers op grootte van fractie


  Na de eerste termijn Kamer is een lunchpauze voorzien van 60 min.
 2. 2

  Mediabegroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Concessiebeleidsplan NPO 2022-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie amendementen ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november 2020, inzake uitwerking visiebrief

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek bestedingsaandeelkortingen in de advertentiemarkt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg inzake media van 26 mei 2020, over reclame en leeftijdsclassificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoeksrapporten regionale vensterprogrammering, distributievergoeding en WNT-maxima mediasector

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stappenplan NPO toegankelijkheid media-aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie evaluatie NICAM

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lagere bezoldigingsmaxima voor het media-domein

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Arbeidsmarkt in de mediasector

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data