Voorzitter

Kamervoorzitter Martin Bosma zit in de voorzittersstoel in de plenaire zaal. In zijn rechterhand houdt hij de voorzittershamer.

Samenvatting

Martin Bosma is op 14 december 2023 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van zijn activiteiten.

Social links

Submenu

Activiteiten

Eindverslag informateurs en hoofdlijnenakkoord

Informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol overhandigen een document aan Kamervoorzitter Martin Bosma in de Schrijfkamer van de Tweede Kamer.

Informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol hebben in de nacht van 15 op 16 mei hun eindverslag aangeboden. Dit verslag omvat ook het hoofdlijnenakkoord 'Hoop, lef en trots'. waarover PVV, VVD, NSC en BBB overeenstemming hebben bereikt. Ik heb bij de overhandiging mijn dank en waardering uitgesproken voor het werk van de informateurs. De vier fractievoorzitters gaven op donderdagochtend 16 mei een toelichting op het akkoord dat zij sloten. De Tweede Kamer debatteert op  22 mei over dit verslag en akkoord.

Verantwoordingsdag

Kamervoorzitter staat in de plenaire zaal en heeft papieren in zijn hand. Achter hem de bode die de stukken aan hem heeft overhandigd.

We vierden vandaag een belangrijk jubileum, de 25ste editie van Verantwoordingsdag. De dag begon traditiegetrouw met het Verantwoordingsontbijt. Tijdens dit ontbijt luisterde ik samen met de andere Kamerleden naar een interessante lezing van Kristel Groenenboom over het omgaan met plotselinge schaarste en onzekerheden. Na het ontbijt ontving ik in de plenaire zaal de Verantwoordingsstukken uit handen van demissionair minister Steven van Weyenberg van Financiën en de rapporten bij de jaarverslagen van Pieter Duisenberg, de president van de Algemene Rekenkamer. Op 29 mei zal de Kamer hierover in debat gaan met demissionair minister Van Weyenberg en demissionair minister-president Mark Rutte.

Herdenking bij Erelijst van Gevallenen

De erelijst met daarvoor opgesteld een krans op een standaard. Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma (rechts) en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn staan naast elkaar naar de krans gekeerd.

Bij de Erelijst van Gevallenen in de Statenpassage van het Kamergebouw hebben we vandaag de jaarlijkse 4 mei-herdenking van oorlogsslachtoffers gehouden. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang en ik hebben een toespraak gehouden. "Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn er naar schatting meer dan 250.000 Nederlanders de dood in gejaagd. Vermoord. Vergast. Uitgehongerd en gestorven in werkkampen. Het Nederlandse politieke leven lag stil. Het land was bezet en de parlementaire democratie stond in zijn geheel buitenspel. Vijf jaar lang is er niet vergaderd". Samen met de Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn heb ik vervolgens een krans gelegd bij dit nationaal monument. Lees mijn volledige toespraak.

Voorzittersconferentie in Palma de Mallorca

Vergaderzaal onder keldergewelven met parlementsvoorzitters

Samen met Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer heb ik de jaarlijkse conferentie van parlementsvoorzitters bijgewoond, van 21 tot 23 april in Palma de Mallorca. Koning Felipe VI opende de conferentie. Op de agenda stonden werksessies over onder andere de uitdagingen voor de liberale democratie en de versterking van de Europese Unie. Ik heb vooral kennisgemaakt met veel collega-Voorzitters, onder wie die van Hongarije, Canada en Oostenrijk.
 

Zuid-Koreaanse parlementsvoorzitter op bezoek

Op de voorgrond Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn, Zuid-Koreaanse parlementsvoorzitter Kim Jin-pyo en Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma. Op de achtergrond twee vlaggen, het logo van de Tweede Kamer in hout gegraveerd en wanden met bloemenmotief.

De parlementsvoorzitter van Zuid-Korea, Kim Jin-pyo, bracht vandaag een bezoek aan de Tweede Kamer. Ik ontving hem samen met voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn. De bijeenkomst stond in het teken van de versterking van de banden tussen Nederland en Zuid-Korea. Tijdens het bezoek werd gesproken over de samenwerking op het gebied van technologie en digitalisering, de geopolitieke situatie en het Strategische Partnerschap dat Nederland en Zuid-Korea in november 2022 sloten.

Nieuwe informateurs ontvangen

De twee informateurs (Dijkgraaf links, Van Zwol rechts) zitten aan de rechterkant van de tafel, Kamervoorzitter Martin Bosma links in de Schrijfkamer in het Kamergebouw.

De Tweede Kamer heeft vandaag, na het debat over het eindverslag van nu ex-informateur Kim Putters, Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol aangewezen als de nieuwe informateurs. Ik heb hen aan het einde van de dag ontvangen om de opdracht te overhandigen, in de Schrijfkamer van het Kamergebouw. 

Eindverslag informateur ontvangen

Informateur Kim Putters overhandigt zijn eindverslag aan Kamervoorzitter Martin Bosma. Op de achtergrond een blauw scherm met logo's van de Tweede Kamer.

Informateur Kim Putters overhandigde op donderdag 14 maart zijn eindverslag. Zijn informatieronde startte op 14 februari 2024 en sindsdien voerde hij gesprekken met fractievoorzitters en experts over de mogelijkheden voor vruchtbare politieke samenwerking in de vorm van een extraparlementair, gedoog- of minderheidskabinet. Ik dank de informateur voor het voeren van de gesprekken en het uitbrengen van zijn verslag

Rapport enquêtecommissie ontvangen

Op een podium de drie leden van de enquêtecommissie plus in het midden Kamervoorzitter Bosma, die van Michiel van Nispen het rapport overhandigd krijgt.

Ik heb vanmiddag Blind voor mens en recht in ontvangst genomen, het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening. Daarin staan harde conclusies, conclusies die raken aan de essentie van onze rechtsstaat, zei ik in mijn dankwoord

Eindverslag informateur ontvangen

Martin Bosma schudt de hand van Ronald Plasterk

Op maandag 12 februari ontving ik van informateur Ronald Plasterk zijn eindverslag. Zijn informatieronde startte op 13 december 2023 en sindsdien voerde hij gesprekken met de fractievoorzitters van de PVV, VVD, NSC en BBB. Ik dank de informateur voor het voeren van de gesprekken en het uitbrengen van zijn verslag. Lees het eindverslag

Bezoek aan het Binnenhof

Martin Boskamp en Peter Oskam staan met bouwhelm en hesjes, samen met aannemers in de plenaire zaal waar de renovatie plaatsvindt.

Samen met Griffier Peter Oskam bezocht ik het Binnenhof om de renovatie van dichtbij te bekijken. We werden rondgeleid door het Rijksvastgoedbedrijf en de aannemers. Het begon met een kijkje in het informatiecentrum Binnenhof Renovatie. Vervolgens bezochten we het Binnenhofcomplex en spraken we onder andere met een archeoloog van de gemeente Den Haag. Natuurlijk mocht ook het Tweede Kamercomplex met De Oude zaal, Statenpassage en de plenaire zaal niet ontbreken. 

Het was heel bijzonder om weer even terug te zijn op het vertrouwde Binnenhof. Het geeft een enorm gevoel van heimwee. Ons tijdelijk onderkomen is goed, maar het haalt het niet bij het Binnenhof. Neem de plenaire zaal. Ik mis nu echt het daglicht en de blik naar buiten vanuit de wandelgangen.

Wat is de rol van de Kamervoorzitter?

De Voorzitter leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Dat doet hij op basis van het Reglement van Orde, de regels die de Kamerleden met elkaar zijn overeengekomen. De Voorzitter ziet toe op het uitvoeren van de door de Kamer genomen besluiten. Daarnaast zit hij het Presidium – het dagelijks bestuur van de Kamer – en de Commissie voor de Werkwijze voor. Verder vertegenwoordigt de Voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

Lees meer