Voorzitter

Kamervoorzitter Martin Bosma zit in de voorzittersstoel in de plenaire zaal. In zijn rechterhand houdt hij de voorzittershamer.

Samenvatting

Martin Bosma is op 14 december 2023 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van zijn activiteiten.

Social links

Submenu

Activiteiten

Rapport enquêtecommissie ontvangen

Op een podium de drie leden van de enquêtecommissie plus in het midden Kamervoorzitter Bosma, die van Michiel van Nispen het rapport overhandigd krijgt.

Ik heb vanmiddag Blind voor mens en recht in ontvangst genomen, het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening. Daarin staan harde conclusies, conclusies die raken aan de essentie van onze rechtsstaat, zei ik in mijn dankwoord

Eindverslag informateur ontvangen

Martin Bosma schudt de hand van Ronald Plasterk

Op maandag 12 februari ontving ik van informateur Ronald Plasterk zijn eindverslag. Zijn informatieronde startte op 13 december 2023 en sindsdien voerde hij gesprekken met de fractievoorzitters van de PVV, VVD, NSC en BBB. Ik dank de informateur voor het voeren van de gesprekken en het uitbrengen van zijn verslag. Lees het eindverslag

Bezoek aan het Binnenhof

Martin Boskamp en Peter Oskam staan met bouwhelm en hesjes, samen met aannemers in de plenaire zaal waar de renovatie plaatsvindt.

Samen met Griffier Peter Oskam bezocht ik het Binnenhof om de renovatie van dichtbij te bekijken. We werden rondgeleid door het Rijksvastgoedbedrijf en de aannemers. Het begon met een kijkje in het informatiecentrum Binnenhof Renovatie. Vervolgens bezochten we het Binnenhofcomplex en spraken we onder andere met een archeoloog van de gemeente Den Haag. Natuurlijk mocht ook het Tweede Kamercomplex met De Oude zaal, Statenpassage en de plenaire zaal niet ontbreken. 

Het was heel bijzonder om weer even terug te zijn op het vertrouwde Binnenhof. Het geeft een enorm gevoel van heimwee. Ons tijdelijk onderkomen is goed, maar het haalt het niet bij het Binnenhof. Neem de plenaire zaal. Ik mis nu echt het daglicht en de blik naar buiten vanuit de wandelgangen.

Ambassadeurs even in Nederland

Zaal met Kamervoorzitter Martin Bosma op een podium, van de zijkant gefotografeerd. De toehoorders zitten verspreid aan tafels in de zaal.

Ik mocht vandaag een aantal ambassadeurs toespreken tijdens hun jaarlijkse conferentie in Den Haag. Het blijft bijzonder om alle ambassadeurs vanuit alle uithoeken van de wereld op dezelfde dag op één plek te hebben en bijgepraat te worden over de internationale ontwikkelingen. 

Nationale Holocaust Herdenking

Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn leggen een krans bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark in Amsterdam.

Ieder jaar, op de laatste zondag van januari, herdenken we de slachtoffers van de Holocaust. Samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn legde ik namens de Staten-Generaal een krans bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in Amsterdam. Het is belangrijk om stil te staan, en te blijven stilstaan, bij de verschrikkingen van de Holocaust. Het leed, het verdriet en het gemis zijn tot op de dag van vandaag voelbaar. Families zijn verscheurd. Mensen worden gemist. We mogen nooit vergeten wat er toen is gebeurd. We blijven herinneren. 

Kennismaking met Voorzitter en Griffier Eerste Kamer

Op de voorgrond staan van links naar rechts: Remco Nehmelman, Jan Anthonie Bruijn, Martin Bosma en Peter Oskam. Op de achtergrond een kleurrijk schilderij.

Op woensdag 20 december ging ik samen met Griffier Peter Oskam op bezoek bij de Eerste Kamer. Daar werden we ontvangen door Voorzitter Jan Anthonie Bruijn en Griffier Remco Nehmelman. 

Verkiezing tot Voorzitter

Martin Bosma staat achter zijn spreekgestoelte en houdt de voorzittershamer omhoog.

Martin Bosma is gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer. In de tweede ronde van de verkiezingsprocedure kreeg hij 75 van de 146 geldig uitgebrachte stemmen. Het PVV-Kamerlid haalde daarmee de benodigde meerderheid. 

Bosma is sinds 2006 lid van de Tweede Kamer. Na de verkiezingen van 2010 is hij ondervoorzitter geworden en lid van het Presidium. “Sindsdien heb ik ontelbare malen op ‘de stoel’ plaatsgenomen. Ik heb enorm veel debatten voorgezeten. Altijd ben ik erin geslaagd de Kamer in rustig vaarwater te houden”, schreef hij in zijn openbare sollicitatiebrief. Bosma sloot zijn eerste vergadering als Kamervoorzitter af met het voordragen van het gedicht ‘Dagsluiting’ van Gerard Reve. 

Wat is de rol van de Kamervoorzitter?

De Voorzitter leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Dat doet hij op basis van het Reglement van Orde, de regels die de Kamerleden met elkaar zijn overeengekomen. De Voorzitter ziet toe op het uitvoeren van de door de Kamer genomen besluiten. Daarnaast zit hij het Presidium – het dagelijks bestuur van de Kamer – en de Commissie voor de Werkwijze voor. Verder vertegenwoordigt de Voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

Lees meer