Wetgevingsoverleg : OCW-begroting, onderdeel Media

De vergadering is geweest

29 november 2021
11:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • J. Wuite (D66)
 • L.M. Werner (CDA)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Mediabegrotingsbrief 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezending onderzoeksrapport passende aandacht voor content van algemeen belang (due prominence)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken toezeggingen en moties op het gebied van media 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Inventarisatie steunmaatregelen en mededingingsregels geschreven pers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toekomst televisiezender BVN, het Beste van Vlaanderen en Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Samenwerkingsafspraken OCW, NICAM en Commissariaat voor de Media en convenant NICAM en Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afspraken NPO en college van omroepen in het kader van de visiebrief toekomst publiek bestel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Spreektijden

  Tijd per fractie totaal
  (indicatief, incl. 2e termijn)


  VVD: 16 minuten
  D66: 13 minuten
  PVV, CDA: 10 minuten

  SP, PvdA: 7 minuten
  GL, PvdD, CU, FvD: 6 minuten
  Overige fracties: 4 minuten

  BegrotingsvolgordePVV, VVD, SP, D66, PvdA, CDA, GL, CU, PvdD, rest

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
   
 12. 12

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data