Wetgevingsoverleg

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg: "OCW-begroting, onderdeel Media"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download OCW-begroting, onderdeel Media (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media, 29-11-2021

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Te behandelen:

11
Spreektijden

Details

Tijd per fractie totaal
(indicatief, incl. 2e termijn)


VVD: 16 minuten
D66: 13 minuten
PVV, CDA: 10 minuten

SP, PvdA: 7 minuten
GL, PvdD, CU, FvD: 6 minuten
Overige fracties: 4 minuten

BegrotingsvolgordePVV, VVD, SP, D66, PvdA, CDA, GL, CU, PvdD, rest

Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
voor een lunchpauze.
 
12
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: