Commissiedebat : Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

De vergadering is geweest

7 juni 2023
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 4 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.D. Wiersma
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • K.B. Hagen (D66)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • S. Kerseboom (FVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang moties aanvullend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport 'Inventarisatie van de verrijkte schooldag'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Themarapport 'Schoolkosten en kansengelijkheid in het vo' van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over bericht 'Continurooster op basisschool schaadt eetgedrag kinderen'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Programma School en Omgeving in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  CBS-rapport ‘Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken Programma schoolmaaltijden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Schooladvisering en doorstroomtoetsen po 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang uitvoering beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over reactie op verzoek commissie over bericht 'Continurooster op basisschool schaadt eetgedrag kinderen' (Kamerstuk 31293-661)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over bericht 'Continurooster op basisschool schaadt eetgedrag kinderen'

  Te behandelen:

  Loading data