Toezeggingen

Zoekresultaten (3.039)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Box-3 (CD 18/4)

Toezegging bij Tweeminutendebat Box-3 (CD 18/4). De staatssecretaris informeert de Kamer nader voorafgaand aan het volgende commissiedebat Box 3 op 11 juni 2024 over de staatssteunaspecten van het wetsvoorstel Box 3 en mogelijke budgettaire gevolgen daarvan.

TZ202405-043

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de negatieve effecten van handelsverdragen en hoe deze kunnen worden gedempt in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren

TZ202402-030

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal de uitgebrachte adviezen over het ontwerpwetsvoorstel van de verschillende adviesorganen delen met de Kamer.

TZ202404-194

Toegezegd aan Eijk, W.P.J. van

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal half mei nadere informatie toezenden aan de Kamer over de opzet van het onderzoek naar de waarde van vastgoed en de aftrek van onderhoud.

TZ202404-193

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal de Kamer per brief informeren over in ieder geval de omschrijving van liquide en niet-liquide middelen en wat daaronder kan vallen, de scenario's ten aanzien van het werkelijk rendement, het bezit van de tweede woning, de betalingsregelingen en incourante belangen onder de 5% en de

TZ202404-192

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal de Kamer voor de zomer nader informeren over de keuze van het kabinet over het niet kiezen voor vermogensbelasting, met de scenario's die aan die overweging ten grondslag liggen.

TZ202404-191

Toegezegd aan Maatoug, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal medio mei de Kamer te informeren over mogelijke aanpassingen van het conceptwetsvoorstel Werkelijk rendement en de adviesorganen hierover informeren.

TZ202404-190

Toezeggingen

Toezegging bij Veiligheid op scholen

Toezegging bij Veiligheid op scholen. De Kamer wordt geïnformeerd over de pilot onderwijstijd.

TZ202405-042

Toezeggingen

Toezegging bij Veiligheid op scholen

Toezegging bij Veiligheid op scholen. Voor het einde van het jaar ontvangt de Kamer een brief over leerlingen mee te nemen in de protocollen bij incidenten.

TZ202405-041

Toezeggingen

Toezegging bij Veiligheid op scholen

Toezegging bij Veiligheid op scholen. Voor het eind van dit kalenderjaar ontvangt de Kamer een brief over doelgroepen in de landelijke veiligheidsmonitor.

TZ202405-040

Toezeggingen

Toezegging bij Veiligheid op scholen

Toezegging bij Veiligheid op scholen. Voor het einde van het jaar ontvangt de Kamer een brief over de continue screening in het funderend onderwijs

TZ202405-039

Toezeggingen

Toezegging bij Veiligheid op scholen

Toezegging bij Veiligheid op scholen. Voor het einde van het kalenderjaar wordt de Kamer geïnformeerd hoe meer zicht wordt gekregen op de veiligheid in het voortgezet speciaal onderwijs.

TZ202405-038

Toezeggingen

Toezegging bij Veiligheid op scholen

Toezegging bij Veiligheid op scholen. Minister Dijkgraaf stuurt de Kamer een brief inzake internationale studenten en het intrekken van visa.

TZ202405-037

Toezeggingen

Toezegging bij Veiligheid op scholen

Toezegging bij Veiligheid op scholen. De Kamer ontvangt het protocol inzake demonstraties.

TZ202405-036

Toezeggingen

Toezegging bij Veiligheid op scholen

Toezegging bij Veiligheid op scholen. Volgende week ontvangt de Kamer een brief van de minister met een handreiking inzake o.a. antisemitisme

TZ202405-035