Toezeggingen

Zoekresultaten (2.191)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatssecretaris gaat in gesprek met gemeenten over de hogere OZB-toeslag bij hogere WOZ-waarde na versterking woning en informeert de Kamer daarover in november 2023.

TZ202309-105

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatssecretaris informeert de Kamer voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Groningen over wat het betekent om maatregelen-28/29 uit Nij Begun eventueel uit te breiden voor een grotere groep mensen. Hij neemt daarin ook mee het aspect van veiligheid en de financiële consequenties.

TZ202309-104

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatsecretaris informeert de Kamer over wat er mogelijk gedaan kan worden aan een oplossing voor versterking van de roze boerderij Drieborg. De staatsecretaris zegt toe daarover ook contact te hebben met OCW met oog op portefeuille erfgoed.

TZ202309-103

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatssecretaris zegt toe dat hij de commissie nog nader informeert over de gang van zaken omtrent de subsidieregeling rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijk wet Groningen. Hij informeert de Kamer daarover voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Groningen.

TZ202309-102

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatssecretaris stuurt voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Groningen een brief over de taskforces en de gesprekken daarover met de provincie. Daarin gaat de staatssecretaris ook in op de vraag over hoe inwoners daarover geïnformeerd worden.

TZ202309-101

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatssecretaris stuurt de Kamer voorafgaand het wetgevingsoverleg Groningen een brief over de 60.000 euro-regeling en causaliteit.

TZ202309-100

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister voor Natuur en Stikstof zal de Kamer binnen drie weken nader informeren over de uitkomsten van gesprekken over de WNB-vergunning voor de garnalenvisserij in relatie tot AERIUS

TZ202309-029

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST). De minister zal in het verslag van de komende Raad Buitenlandse Zaken terugkomen op de juridische en politieke mogelijkheden om de Wagner Group en de Iraanse Revolutionaire Garde op een EU-terreurlijst te plaatsen en daarbij ook reflecteren op de mogelijkheid die één van zijn

TZ202306-246

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST). De minister zal de Kamer per brief informeren als hij meer informatie heeft over het bericht dat Hongarije Oekraïense krijgsgevangenen van Rusland heeft overgenomen.

TZ202306-245

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderen en digitale rechten

Toezegging bij Kinderen en digitale rechten. De Kamer ontvangt in het voorjaar van 2024 een rapportage over de werking van de DSA op basis van een eerste indruk.

TZ202309-099

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderen en digitale rechten

Toezegging bij Kinderen en digitale rechten. Eind dit jaar ontvangt de Kamer de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de methode van de leeftijdsverificatie.

TZ202309-098

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen)

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen). De minister zeg toe in de volgende stand van zakenbrief inzake netcapaciteit in te gaan op de juridische mogelijkheden rond stikstof en investeringsplannen

TZ202309-097

Toegezegd aan Kröger, S.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen)

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen). De minister zegt toe in de bredere evaluatie van de SDE++ in zal gaan op de positionering van energiecoöperaties

TZ202309-096

Toegezegd aan Kröger, S.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen)

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen). De minister zegt toe in de aanbiedingsbrief van het wetsvoorstel Bijmengverplichting groen gas een stand van zaken over o.a. het kort geding op te nemen

TZ202309-095

Toegezegd aan Erkens, S.P.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen)

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen). De minister zegt toe de kamer extra te informeren over het diplomatieke werk rond fossiele subsidies in o.a. het verslag over de aankomende Energieraad

TZ202309-094

Toegezegd aan Boucke, R.M.