Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Rondvraagpunt lid Wiersma m.b.t. verzoek reactie regering op uitvoering van 2 moties (29338-230 en 29338-238)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 3-12-2020
Brief lid / fractie
Download Rondvraagpunt lid Wiersma inz. verzoek kabinetsreactie uitvoering twee moties tijdens WGO Variawet hoger onderwijs
Brief lid / fractie
Download Rondvraagpunt lid Van Meenen verzoek om debat over examens en eindtoets direct na verschijnen van kabinetsbrief
Brief lid / fractie
Download Rondvraagpunt lid Heerema inz. verzoek reactie inzake uitvoering moties 378/379 inzake samenwerkingsverbanden
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda OCW-procedurevergadering, 3-12-2020

Deelnemers


Agendapunten

8
Aanbieding advies "Onderweg naar overmorgen" van RvC
13
Derde nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Te behandelen:

15
Tweede nota van wijziging inzake Tweede steunpakket cultuur, middelen jeugdwerkloosheid en uitvoeringskosten DUO compensatie studenten.

Te behandelen:

24
Reactie op verzoek commissie over de toelaatbaarheid van onderlinge afspraken tussen speciaal onderwijs, Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek en gemeente Stein inzake afgeven toelaatbaarheidsverklaring (TLV) speciaal onderwijs

Te behandelen:

32
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

Te behandelen:

33
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen 19 november 2020
35
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • ma 30-11-2020 11.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media 
 • do 03-12-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten 
 • do 03-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 03-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 • wo 09-12-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgangsrapportage en Jaarplan Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn
 • wo 09-12-2020 10.15 - 11.15 Technische briefing Aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven, aanjager aanpak lerarentekort
 • ma 14-12-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs
 • wo 16-12-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
 • do 17-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • di 12-01-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo (videoconferentie)
 • wo 13-01-2021 10.15 - 13.15 Algemeen overleg mbo (+ praktijkonderwijs)
 • do 14-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • wo 20-01-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
 • do 28-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering  (videoconferentie)
 • do 11-02-2021 10.00 - 11.0 0Procedurevergadering (videoconferentie)
40
Onderzoek Oorzaken afnemende leesvaardigheid in funderend onderwijs

Details

In de vorige vergadering is onderzoeksopzet goedgekeurd. De offerteprocedure is in gang gezet. De leden Heerema, Van Meenen en Van den Hul melden zich aan voor de klankbordgroep.