Commissiedebat : Passend onderwijs

De vergadering is geweest

29 mei 2024
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.L.J. Paul
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • P.H. van der Hoeff (PVV)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks-PvdA)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • A.J. Soepboer (NSC)
 • I. Rooderkerk (D66)
 • C.R. van Zanten (BBB)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Passend onderwijs: blijven bouwen aan de basis op orde

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de brief van de Kinderombudsman over de zorgen om blijvende problematiek van thuiszittende kinderen en jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief Kinderombudsman aan minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs m.b.t. zorgen om blijvende problematiek van thuiszitters

 4. 4

  Samen sterk: zorg en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op eindadvies Platform Perspectief Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. aangepast schoolmeubilair

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Sectorraad GO en Jeugdzorg Nederland over bekostiging onderwijs in gesloten jeugdzorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief aangaande het onderwijs en de ondersteuning voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

  Te behandelen:

  Loading data