Algemeen overleg : Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages

De vergadering is geweest

7 oktober 2020
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbod stages en leerbanen en gelijke kansen op stages

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie advies Onderwijsraad over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie Nationale Studenten Enquête (NSE)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de tussenstand van het Meldpunt Stagemisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de tussenstand van het Meldpunt Stagemisbruik (Kamerstuk 31524 en 31288-459)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming bij tweede studie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Financiële situatie rondom uitgesteld onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data