Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 september 2022
9:45 - 10:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 22-9-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het advies van de Raad voor Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur 'Lokale media: niet te missen'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Instelling Adviescollege landelijke publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de verlenging Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Macrodoelmatigheid mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies van de Commissie Marcodoelmatigheid MBO (CMMBO) over economisch administratieve opleidingen in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nazending beslisnota’s behorende bij het wetsvoorstel leeruitkomsten hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op rapport 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorhang besluit in verband met wijzigingen op het terrein van de voldoening van het lesgeld, de invoering van de Registratie instellingen en opleidingen en enkele technische verbeteringen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie AWTI-advies “Grenzeloos onderzoeken”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatierapport Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-programma en aanbiedingsbrief NWO

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over praktische uitwerking van deugdelijkheidseis 1 (D1): burgerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Dossier onderwijs aan vluchtelingen bevat de volgende documenten:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Fiche: Raadsaanbeveling trajecten naar succes op school

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding rapport ‘Coronascenario's doordacht; handreiking voor noodzakelijke keuzes’ van Onderwijsraad

 20. 20

  Deelname aan gesprek met delegatie Lyceo-Opstap-programma i.h.k.v. het kennisthema Kansengelijkheid

  Resultaat van inventarisatie: niet voldoende leden (drie, waarvan één onder voorbehoud) hebben zich aangemeld om de activiteit doorgang te laten vinden. Besloten wordt dit over te laten aan de individuele leden. 
 21. 21

  Deelname aan gesprek met Cultuur+Ondernemen op donderdag 13 oktober a.s.

  Resultaat van inventarisatie: niet voldoende leden (twee) hebben zich aangemeld om de activiteit doorgang te laten vinden. Besloten wordt dit over te laten aan de individuele leden.   
 22. 22

  Commissieactiviteiten

  • di 27-09-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs
  • di 27-09-2022 16.45 - 17.45 Gesprek Delegatie onderwijscommissie van de Landtag Saksen-Anhalt (o.m. inzake onderwijs en Corona)
  • wo 28-09-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitwerking verzuimaanpak
  • vr 30-09-2022 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product
  • do 06-10-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 06-10-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Onderwijshuisvesting funderend onderwijs
  • do 13-10-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leraren en Lerarenopleidingen
  • vr 14-10-2022 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 
  • do 20-10-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  HERFSTRECES 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
 23. 23

  Commissieactiviteiten-vervolg

 24. 24

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36165 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden)
  Zie agenda van de pv van heden

  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product. staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu
  Zie agenda van de pv van heden.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs). minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbrengdatum: 13 september 2022.


  36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding. minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbrengdatum: 9 september 2022.

  36126 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoerminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 6 juli 2022.

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022. 

  35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03-2021
  Aanmelden voor plenaire behandeling: procedurevergadering 8 september 2022