Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

10 februari 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 10-2-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Vijfde specifieke steunpakket voor de culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aankoop Schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang en vooruitblik aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verlenging en wijziging subsidieregeling Lerarenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vierde Incidentele Suppletoire Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder an-dere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op ‘Definitief BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Bisschop over meer maatwerk bij afspraken over extra ondersteuning en het gewijzigd amendement van het lid Bisschop over uitbreiding van de taak van de geschillenadviescommissie naar geschillen over extra ondersteuning van studenten en de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitwerking aanpak verbetering ventilatie in scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Informele Jeugd- en Onderwijsraad 27 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de Vereniging Hogescholen m.b.t. ervaringsdeskundigen en bekostiging

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Commissieactiviteiten

  • di 15-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19)
  • wo 16-02-2022 10.00 - 11.15 Technische briefing Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO)
  • di 22-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'
  • wo 23-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • wo 23-02-2022 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Archiefwet
  • wo 23-02-2022 17.30 - 20.30 Rondetafelgesprek Bescherming van deelnemers aan tv-programma’s op het gebied van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag
  • do 24-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • vr 25-02-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele OJCS Raad (Cultuur), op maandag 7 en dinsdag 8 maart 2022
  • wo 09-03-2022 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  • wo 09-03-2022 10.00 - 13.30 Commissiedebat Sociale Veiligheid op school
  • do 17-03-2022 13.00 - 14.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • wo 30-03-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands in het hoger onderwijs
  • wo 30-03-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS Raad, op maandag 4 en dinsdag 5 april 2022
  • wo 30-03-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Passend onderwijs
  • do 31-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 14-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 19-05-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 02-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 16-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
 17. 17

  Planning van een informeel samenzijn vóór het krokusreces, mits mogelijk binnen de richtlijnen.

Naar boven