Wat gebeurt er met mijn belastinggeld?

Alle Nederlanders betalen belasting. Elke politieke partij heeft andere ideeën over hoe de overheid dat belastinggeld moet uitgeven. Dus door op een politieke partij te stemmen, kunnen mensen laten zien waar ze willen dat hun belastinggeld naartoe gaat. De partijen die in de regering komen, maken de rijksbegroting. Daarin staat hoe ze het belastinggeld verdelen. De Tweede Kamer controleert de regering, en komt ook zelf met ideeën. Daarvoor zijn allerlei vaste momenten in het jaar: Prinsjesdag, de voorjaars- en najaarsnota en Verantwoordingsdag.

4. Tweede Kamer - Wat gebeurt er met mijn belastinggeld met ondertiteling.mp4

Laden
00:00
00:00

 1. De begroting maken

  Elke nieuwe regering schrijft in het regeerakkoord in grote lijnen waar ze geld aan wil uitgeven: bijvoorbeeld aan het onderwijs, de zorg of vervoer. Die plannen werken ze elk jaar uit in een rijksbegroting. Daarin staat precies waar het belastinggeld naar toe gaat.

 2. Plannen presenteren: rijksbegroting en Miljoenennota

  Op Prinsjesdag leest de koning namens de regering de Troonrede voor: daarin vertelt de regering over de situatie in Nederland en de plannen van de ministeries. Daarna biedt de minister van Financiën het koffertje met de opdruk ‘Derde dinsdag in september’ aan de Tweede Kamer aan. In dat koffertje zitten de Miljoenennota en de rijksbegroting.

 3. De begroting bespreken: de algemene politieke beschouwingen

  Direct na Prinsjesdag bespreken de politieke partijen in de Tweede Kamer de hoofdlijnen van de Miljoenennota en de rijksbegroting. Dat gebeurt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

 4. Tussentijdse controle: de Voorjaarsnota en de Najaarsnota

  Tijdens het begrotingsjaar blijft de Tweede Kamer de regering controleren. De minister van Financiën moet de Tweede Kamer regelmatig een update geven over hoe het gaat met de begroting en de plannen van de regering.

 5. Terugkijken op het begrotingsjaar: Verantwoordingsdag

  Op 31 december eindigt het begrotingsjaar. In het begin van het nieuwe jaar wordt hierover een jaarverslag opgesteld. De Tweede Kamer ontvangt dit jaarverslag op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei. Kort daarna vindt het Verantwoordingsdebat plaats. De regering kijkt dan terug op het vorige begrotingsjaar en moet uitleggen of de doelen die vooraf waren gesteld ook zijn bereikt.