E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van Meenen om helderheid over AO Passend onderwijs vóór of na het zomerreces

De vergadering is geweest

15 juni 2020
12:00 uur
Van: Kler de E.C.E.
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 13:52
Aan: GC-Commissie-OCW
CC: GC-Commissie-OCW-Fractiemedewerkers
Onderwerp: !!! E-mailprocedure: verzoek vh lid Van Meenen om helderheid over AO Passend onderwijs vóór of na het zomerreces
 
Geachte woordvoerders Passend onderwijs,
 
In onderstaande mail verzoekt het lid Van Meenen om via een e-mailprocedure helderheid te krijgen over de vraag of vóór het zomerreces een AO Passend onderwijs georganiseerd moet worden, of na het zomerreces. Mede namens uw voorzitter leg ik u de vraag voor waar uw voorkeur naar uitgaat.
Graag de reactie van uw fractie vóór maandag 15 juni om 12.00 uur.

Met vriendelijke groet,
drs. E.C.E. (Eveline) de Kler
Griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Meenen van P.
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 13:37
Aan: Kler de E.C.E.
Onderwerp: Emailprocedure
 
Beste Eveline,
 
Om helderheid te scheppen in de kwestie van een eventueel AO Passend Onderwijs verzoek ik om een formele emailprocedure.
 
Dank en groet.
Paul
 
Besluit: Een AO wordt gepland na het zomerreces, kort na ontvangst van de kabinetsreactie. De volgende fracties hebben gereageerd: VVD, PVV, CDA, D66, SP, GL, PvdA, CU, GL. Daarvan heeft de volgende meerderheid zich uitgesproken voor een AO na het zomerreces: VVD, PVV, CDA, D66, CU, SGP.
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek vh lid Van Meenen om helderheid over AO Passend onderwijs vóór of na het zomerreces

    Te behandelen:

    Loading data