Commissiedebat : Internationalisering hoger onderwijs

De vergadering is geweest

15 juni 2023
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. uitbreiding spreektijd (was: 4 minuten)

Spreektijd 6 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over structurele financiering van vluchteling-studenten in hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stopzetting actieve werving internationale studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kaderbrief Subsidiƫring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten 2013 (SLOA 2013) internationalisering 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt c.s. over het ontwikkelen en handhaven van heldere normen voor de onderwijstaal Nederlands (Kamerstuk 31288-1008)

  Te behandelen:

  Loading data