E-mailprocedure : Verzoek om schriftelijk overleg over brief inzake Bestuursakkoord hoger onderwijs

De vergadering is geweest

22 december 2022
15:00 uur
Geachte woordvoerders hoger onderwijs,
 
Per abuis is onderstaand punt voor de Regeling van Werkzaamheden niet aan de orde gekomen in de OCW-procedurevergadering van hedenochtend.
Langs de weg van een e-mailprocedure wordt het voorstel aan u voorgelegd om een schriftelijk overleg te organiseren over de brief inzake het Bestuursakkoord hoger onderwijs (Kamerstuk 31288-969).

Graag verneem ik vóór hedenmiddag 15.00 uur of uw fractie kan instemmen met dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Agendapunten

  1. 1

    Aankondiging punt voor OCW-Commissie-Regeling van Werkzaamheden: verzoek vh lid Van der Molen om schriftelijk overleg over brief inzake Bestuursakkoord hoger onderwijs

    Te behandelen:

    Loading data