Algemeen overleg : Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging

De vergadering is geweest

8 oktober 2020
13:30 - 16:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Lopende dossiers op het gebied van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Media (onderdelen 1. McKinsey-rapport; 2. Appreciatie van de klankbordgroep; 3. onderzoek over opvattingen over onderwijskwaliteit)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie bij het rapport van McKinsey & Company over de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21

  Te behandelen:

  Loading data