Commissiedebat : Wetenschapsbeleid

De vergadering is geweest

18 april 2023
17:30 - 22:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten met * toegevoegd en gewijzigd tijdstip 

Spreektijd 6 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • S. Kerseboom (FVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • R. Bisschop (SGP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • J.M.P. van der Laan (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Visie op het lectoraat

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie AWTI-advies “Grenzeloos onderzoeken”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Open Science NL versnelt transitie naar open science

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toekenning € 200 miljoen structureel aan sectorplanmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatierapport Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-programma en aanbiedingsbrief NWO

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang Subsidieregeling matching Horizon Europe

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Uitslag eerste financieringsronde Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nieuw expertisecentrum voor wetenschap en samenleving: voor een sterkere verbinding tussen wetenschap en samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tijdpad wetstraject Screening Kennisveiligheid en uitwerking gewijzigd amendement van het lid Van der Woude c.s. over middelen voor het kennisveiligheidsbeleid (Kamerstuk 36200-VIII-62)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Lijst van vragen en antwoorden over voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstuk 31288-1003)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  NWO strategie 2023 – 2026 ‘Wetenschap werkt!’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorgenomen standpunt instellingsplan NWO 2023-2026

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Standpunt Instellingsplan NWO 2023-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang van de motie van het lid Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs (Kamerstuk 35925-VIII-40)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eindrapportage onderzoek naar de uitval van vrouwen in de wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de uitkomsten van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) rapport ‘PhD regulations in the Netherlands’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang programma ‘Erkennen & Waarderen’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek 'Drijfveren van onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs en onderzoek'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Financiering hoogleraren

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Nieuw expertisecentrum voor wetenschap en samenleving: voor een sterkere verbinding tussen wetenschap en samenleving

  Te behandelen:

  Loading data