Commissiedebat : Toezicht en handhaving

De vergadering is geweest

13 maart 2024
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 4 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.L.J. Paul
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Deelnemers

 • J.M. Paternotte (D66)
 • P.H. van der Hoeff (PVV)
 • R.B. Blaauw (PVV)
 • A. Pijpelink (GroenLinks-PvdA)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • A.J. Soepboer (NSC)
 • C.R. van Zanten (BBB)
 • H.M. Krul (CDA)
 • D.A. Ergin (DENK)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • C. Stoffer (SGP)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op brieven over Persoonlijk voortgezet onderwijs (Pvo)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Lijst van vragen en antwoorden over de openbaarmaking en consequenties uitkomsten herstelonderzoek Pvo (Kamerstuk 31289-566)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Openbaarmaking en consequenties uitkomsten herstelonderzoek Pvo

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afwikkeling vastgoedkwestie PVO

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken Scholen voor Persoonlijk voortgezet onderwijs (Pvo)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aangifte tegen bestuurder Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken op de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) (Kamerstuk 31289-477)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vervolgstappen Stichting Islamitische Scholen Amsterdam (ISA)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwikkelingen Stichting Islamitische Scholen Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vervolgstappen toezichttraject Stichting Islamitische School Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Publicatie inspectierapport Klein Amsterdam / Stichting Leren in de Tussenruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontstane situatie op basisschool Klein Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openbaarmaking rapporten herstelonderzoek kwaliteit Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2022, over het bericht ‘Ook laatste verwijten aan Haga Lyceum van tafel: geen wanbeheer of zelfverrijking’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwikkelingen rond de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitspraak rechtbank Amsterdam over aanwijzing aan de Stichting Islamitisch Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Besluit bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum (CHL)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Openbaarmaking rapport 'herstelonderzoek Cheider'

  Te behandelen:

  Loading data