Algemeen overleg : Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs

De vergadering is geweest

24 juni 2020
14:00 - 18:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2e HERZIENE CONVOCATIE verandering eindtijdstip, n.av. langdurige schorsing i.v.m. aanwezigheid minister bij de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing
(schorsing van 15.45 - 17.15 uur)

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • H. van der Molen (CDA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • J.M. Paternotte (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding advies 'Vooruitzien voor jonge generaties' van Onderwijsraad

 2. 2

  Onderzoek nevenwerkzaamheden prof. dr. D. Kochenov

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, houdende de aanpassing van de kwaliteitsbekostiging over het jaar 2021 in verband met de uitbraak van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op afstandsverklaring Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) en op de moties van het lid Wiersma (Kamerstuk 31288-819) en lid het Beertema (Kamerstuk 34412-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Westerveld over onderzoeken van de zaak van 573 gedupeerde studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het 10-puntenplan opgesteld door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Molen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 april 2019, over het bericht ‘Promoveren in Nederland met een zak geld uit China’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek Inspectie naar Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsbrief actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Flexibilisering uitbetaling collegegeldkrediet voor studies in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorhang van het Besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, houdende de uitbreiding van de experimenten leeruitkomsten en flexstuderen

  Te behandelen:

  Loading data