Algemeen overleg

Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs

Algemeen overleg: "Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs"Deze vergadering is geweest
2e HERZIENE CONVOCATIE verandering eindtijdstip, n.av. langdurige schorsing i.v.m. aanwezigheid minister bij de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing
(schorsing van 15.45 - 17.15 uur)

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs, 24-6-2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanbieding advies 'Vooruitzien voor jonge generaties' van Onderwijsraad
4
Reactie op afstandsverklaring Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) en op de moties van het lid Wiersma (Kamerstuk 31288-819) en lid het Beertema (Kamerstuk 34412-22)

Te behandelen:

8
Reactie op het verzoek van het lid Van der Molen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 april 2019, over het bericht ‘Promoveren in Nederland met een zak geld uit China’

Te behandelen: