Wetgevingsoverleg : Emancipatie

De vergadering is geweest

2 december 2019
14:30 - 19:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
WGO met uur verlengd (was: 14.30-18.00 uur)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • V.A. Bergkamp (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op motie van het lid Bergkamp c.s. over de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie (Kamerstuk 30420-324)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  NWO-interventies op gebied van diversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport ‘Het potentieel pakken: De waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport ‘representatie van mannen en vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Economische zelfstandigheid van vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Spreektijden

  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn)


  VVD: 12 minuten
  PVV, CDA en D66: 8 minuten
  GroenLinks, SP, PvdA: 7 minuten
  ChristenUnie: 6 minuten
  Partij voor de Dieren en 50PLUS: 5 minuten

  SGP, DENK en Forum voor Democratie: 4 minuten
  Lid van Kooten-Arissen en Van Haga: 3 minuten


  Begrotingsvolgorde: PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, oppositiepartij, rest

    
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data