Wetgevingsoverleg : Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De vergadering is geweest

9 november 2020
11:00 - 16:00 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De leden Kwint en Van den Hul worden in de gelegenheid gesteld meteen na de lunchpauze hun inbreng te leveren
(i.v.m. aanwezigheid bij EnquĂȘtecommissie)

Indicatieve spreektijd: 8 minuten.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • B.M.G. Smals (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • C. Stoffer (SGP)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie van lesgeven

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport 'Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief' van Civic and Citizenship Education Study (ICCS)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op burgerschapsonderzoek International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Vrijheid van meningsuiting in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data