Wetgevingsoverleg

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg: "Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs, 9-11-2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek WGO plannen voor wetsvoorstel Burgerschapsonderwijs; er wordt gezocht naar datum
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 november 2020, over Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
Stenogram
Download Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: