Besluitenlijsten

24 jan 2020

Agenda procedurevergadering VWS 30 januari 2020

2020D02572

Besluitenlijsten

24 jan 2020

Besluitenlijst Financiën - 22 januari 2020

2020D02524

Besluitenlijsten

24 jan 2020

Agenda OCW-procedurevergadering, 30-1-2020

2020D02509

Besluitenlijsten

24 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure J&V d.d. 24 januari 2020 inzake verzoek wijziging datum inbreng feitelijke vragen AI Politie

2020D02469

Besluitenlijsten

24 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure voorstel van lid Kröger (GL) c.s. inzake een schriftelijk overleg over de voorhang van de verkeersverdelingsregel Lelystad Airport

2020D02441

Besluitenlijsten

24 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure opzet rondetafelgesprek over de gevolgen van een (deel)verbod op consumentenvuurwerk op 24 januari 2020

2020D02397

Besluitenlijsten

24 jan 2020

Besluitenlijst procedurevergadering cie Koninkrijksrelaties 22 januari 2020

2020D02389

Besluitenlijsten

23 jan 2020

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 22 januari

2020D02360

Besluitenlijsten

23 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure Voorstel planning wetgevingsoverleg maandag 27 januari a.s. op 23 januari 2020

2020D02370

Besluitenlijsten

23 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure 23 januari 2020: Aanmelding wetsvoorstel wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en Warmtewet (TK 35292) als hamerstuk

2020D02345

Besluitenlijsten

23 jan 2020

Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 16-1-2020

2020D02323

Besluitenlijsten

23 jan 2020

Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 23 januari 2020

2020D02309

Besluitenlijsten

23 jan 2020

Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 22 januari 2020

2020D02175

Besluitenlijsten

23 jan 2020

Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 22 januari 2020

2020D02125

Besluitenlijsten

23 jan 2020

Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 21 januari 2020

2020D02135

Besluitenlijsten

22 jan 2020

Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 21 januari 2020

2020D02060

Besluitenlijsten

22 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek vh lid Heerema om ruimte voor aanvulling op de inbreng voor het verslag bij w.v. inzake burgerschapsopdracht, 22-1-2020

2020D01931

Besluitenlijsten

21 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure Aanbieden van een briefing over de kwetsbaarheid in de producten Citrix op 21 januari 2020

2020D01792

Besluitenlijsten

21 jan 2020

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 16 januari 2020

2020D01631

Besluitenlijsten

20 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure 17 januari 2020 Verzoek van het lid Weverling (VVD), mede namens CDA, D66 en ChristenUnie, om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad om te zetten in een schriftelijk overleg

2020D01588

Besluitenlijsten

20 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure lid Karabulut mbt een brief van de minister van Defensie inzake Hormuz-missie

2020D01538

Besluitenlijsten

20 jan 2020

Agenda procedurevergadering IenW d.d. 22 januari

2020D01491

Besluitenlijsten

17 jan 2020

Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 22 januari 2020

2020D01448

Besluitenlijsten

17 jan 2020

Agenda procedurevergadering EUZA dd 23 januari 2020

2020D01438

Kies periode

tot Toepassen