Wat gebeurt er met mijn stem?

Op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen mag u stemmen, als u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit heeft. Zo laat u weten welke politieke partij ú de komende vier jaar in de Tweede Kamer wil. Hoe meer stemmen een partij krijgt bij de verkiezingen, hoe meer zetels in de Tweede Kamer. Als na de verkiezingen de stemmen zijn geteld, gaat de grootste partij op zoek naar andere partijen om een regering mee te vormen. Samen maken deze een regeerakkoord: daarin spreken ze af hoe ze Nederland de komende vier jaar willen gaan regeren.

3. Tweede Kamer - Wat gebeurt er met mijn stem met ondertiteling.mp4

Laden
00:00
00:00

 1. Stemmen

  Op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen mag u stemmen, als u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit heeft. Zo laat u weten welke politieke partij ú de komende vier jaar in de Tweede Kamer wil. En als de partij waarop u stemt genoeg zetels krijgt, komt die misschien ook in de regering.

 2. Stemmen tellen

  De Tweede Kamer heeft 150 zetels. Hoe meer stemmen een partij krijgt bij de verkiezingen, hoe meer zetels in de Tweede Kamer. En hoe meer zetels een partij heeft, hoe meer invloed die partij heeft op wat er in Nederland gebeurt.

 3. Nieuwe Kamerleden

  Als alle stemmen zijn geteld, is duidelijk welke politieke partijen de meeste zetels in de Tweede Kamer krijgen. En wie de leden van de Tweede Kamer worden. Een commissie doet onderzoek naar deze nieuwe Kamerleden. Daarna leggen alle Kamerleden een eed of belofte af. Daarin beloven ze hun werk eerlijk en goed te doen.

 4. De formatie 1: een coalitie zoeken

  Partijen gaan met elkaar in gesprek om te onderzoeken of ze samen vier jaar lang een kabinet willen vormen. In het kabinet zitten de minister-president, de ministers en de staatssecretarissen. Het maken van deze afspraken heet de formatie.

 5. De formatie 2: een regeerakkoord maken

  Partijen die samen een regering willen vormen, moeten met elkaar een regeerakkoord maken. Daarin staat wat de regering in de komende vier jaar wil doen en bereiken. Bijvoorbeeld minder werkloosheid, lagere belastingen, een schoner milieu of meer geld voor onderwijs.

 6. De formatie 3: ministers en staatssecretarissen zoeken

  De formateur is de man of vrouw die waarschijnlijk minister-president wordt. Hij of zij gaat mensen zoeken die minister of staatssecretaris willen worden voor de coalitiepartijen en maakt zo de formatie af.

 7. Een nieuw kabinet: benoeming en regeringsverklaring

  Als partijen een nieuw kabinet hebben gevormd, benoemt de koning alle ministers en staatssecretarissen officieel. De formatie is dan klaar. Het eerste wat het nieuwe kabinet doet, is een debat voeren met de Tweede Kamer over het regeerakkoord.