Wetgevingsoverleg : Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021 (verplaatst naar 27 juni)

De vergadering is verplaatst

20 juni 2022
10:00 - 17:00 uur
Het WGO over Jaarverslag en Slotwet van 14 juni is op verzoek van de commissie OCW samengevoegd met het commissiedebat over De Staat van het onderwijs op 22 juni, en daarmee ook omgezet in een wetgevingsoverleg. 
Wegens het voorschrift dat op Kamerdagen niet twee wetgevinsoverleggen gelijktijdig kunnen plaatsvinden en wegens gebrek aan zalen wordt dit wetgevingsoverleg verplaatst van woensdag 22 juni naar maandag 20 juni. 

Bijlage