De Tweede Kamer

De Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten en controleert of de regering haar werk goed doet. Daarnaast speelt de Tweede Kamer een belangrijke rol bij het maken van beleid. De 150 leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen de Nederlandse bevolking.

Een belangrijk deel van het Kamerwerk gebeurt in commissies. In die commissies werken groepjes Kamerleden samen aan één specifiek onderwerp. Aan het hoofd van de Tweede Kamer staat de Voorzitter: die zorgt onder meer dat de debatten goed verlopen.

De Tweede Kamer heeft in haar werk veel met de regering te maken, maar ook met allerlei andere partijen. De Eerste Kamer bijvoorbeeld, die de wetten die de Tweede Kamer goedkeurt nog een keer controleert. En met de Europese Unie, waar veel besluiten worden genomen die ook voor Nederland belangrijk zijn.

1. Tweede Kamer - De Basis met ondertiteling.mp4

Laden
00:00
00:00

Wat is de Tweede Kamer?

De Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten en controleert of de regering haar werk goed doet. Daarnaast speelt de Tweede Kamer een belangrijke rol bij het maken...

Een overzicht van de plenaire zaal met veel Kamerleden

Wat doet de Tweede Kamer?

De 150 leden van de Tweede Kamer worden gekozen door de Nederlandse bevolking en vertegenwoordigen de Nederlandse bevolking. De Tweede Kamer heeft twee hoofdtaken: de regering controleren en samen met...

De commissies van de Tweede Kamer

Niet alle vergaderingen van de Tweede Kamer zijn met alle Kamerleden. De meeste vergaderingen zijn in commissies. Een Kamercommissie is een groep Kamerleden die zich bezighoudt met een beleidsterrein van...

De leden van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen staan in de Statenpassage op een rij.

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer

Waar de Tweede Kamer nieuwe wetten kan wijzigen en maken, is de Eerste Kamer er alleen om nieuwe wetten goed- of af te keuren. Daarnaast controleert de Eerste Kamer, net...

De Tweede Kamer en het kabinet

De minister-president, de ministers en de staatssecretarissen zijn samen het kabinet. Het kabinet maakt beleid en is daar verantwoordelijk voor. De Tweede Kamer controleert het kabinet. De minister-president is de...

Kabinetsleden in vak K in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer en Europa

Veel nieuwe wetten in Nederland zijn het gevolg van Europees beleid. Nederland is lid van de Europese Unie (EU), een belangrijke samenwerking tussen landen. De Nederlandse regering onderhandelt met de...