• 9 juli

  Korte verslagen van de plenaire vergadering

  Hebt u geen tijd om een debat helemaal te volgen, maar wilt u toch weten wat er besproken is? Lees dan de debatten in het kort. Deze verslagen verschijnen enkele uren na afloop van het debat op de homepage van www.tweedekamer.nl.

 • 5 juli

  Debat over uitbreiding Nederlandse inzet in Afghanistan

  5 juli 2018, debat - De Kamer debatteert over het besluit van het kabinet om deel te blijven nemen aan de NAVO-missie in Afghanistan, met 60 extra militairen.

 • 5 juli

  Verlaging gaswinning Groningen nader besproken

  5 juli 2018, wetsvoorstel - Op 28 juni debatteerde de Kamer over de wetgeving waarmee minister Wiebes (Economische Zaken) de gaswinning in Groningen wil verlagen. In een derde termijn vraagt de Kamer om een nadere toelichting op enkele zaken.

 • 5 juli

  Discussie over versterking en schadeafhandeling van woningen in Groningen

  5 juli 2018, debat - De Kamer bespreekt met minister Wiebes (Economische Zaken) de versterking en de schadeafhandeling in Groningen.

 • 5 juli

  Meer tijd nodig voor luchthavenbesluit enkele militaire luchthavens

  5 juli 2018, wetsvoorstel - Er is meer tijd nodig om voor enkele militaire luchthavens een luchthavenbesluit op te stellen. De Kamer debatteert over het wetsvoorstel van staatssecretaris Visser (Defensie) dat dit regelt.

 • 4 juli

  Zorgen over ontbrekende DNA-profielen criminelen

  4 juli 2018, debat - Gegevens van ruim 21.000 veroordeelde criminelen ontbreken in de landelijke DNA-databank, zo bleek uit een reportage van Nieuwsuur. De Kamer vraagt minister Grapperhaus (Justitie) om maatregelen.

 • 4 juli

  Debat over de Voorjaarsnota 2018

  4 juli 2018, debat - De economie ontwikkelt zich voorspoedig, maar de situatie in Groningen leidt tot een financiële tegenvaller. De Kamer bespreekt de Voorjaarsnota met minister Hoekstra (Financiën).

 • 4 juli

  Toezicht op trustkantoren aangescherpt

  4 juli 2018, wetsvoorstel - De Kamer steunt op hoofdlijnen het wetsvoorstel van minister Hoekstra (Financiën) om het toezicht op trustkantoren aan te scherpen. Maar een aantal woordvoerders pleit voor verdergaande maatregelen.

 • 3 juli

  DENK vraagt naar bericht over stationeren Amerikaanse douaniers op Schiphol

  3 juli 2018, mondelinge vragen - Met de komst van Amerikaanse douaniers naar Schiphol moet Nederland misschien meewerken aan moslimdiscriminatie, waarschuwt Azarkan (DENK). De Nederlandse wet blijft van toepassing, verzekert staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid).

 • 3 juli

  D66 vraagt naar het droogte-alarm van waterbedrijven

  3 juli 2018, mondelinge vragen - Aanhoudende droogte laat de invloed van klimaatverandering op het dagelijks leven zien, zegt Sienot (D66). Hij vraagt minister Van Nieuwenhuizen (Waterstaat) om extra bescherming tegen de gevolgen.

 • 3 juli

  GroenLinks vraagt naar EU-subsidie om kwetsbare leerlingen naar werk te begeleiden

  3 juli 2018, mondelinge vragen - Het Europese geld om praktijkschoolleerlingen en leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs naar werk te begeleiden is op. Westerveld (GroenLinks) vraagt staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) hoe dat mogelijk is.

 • 3 juli

  CDA vraagt naar dure ICT-projecten bij de overheid

  3 juli 2018, mondelinge vragen - Grote ICT-projecten bij de overheid vallen duurder uit dan begroot. Van der Molen (CDA) wil van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten hoe de Kamer meer grip kan krijgen op deze projecten.

 • 28 juni

  Discussie over wetgeving voor verlaging gaswinning Groningen

  28 juni 2018, wetsvoorstel - Om de gaswinning in Groningen te verlagen wijzigt minister Wiebes (Economische Zaken) in hoog tempo de wetgeving. Hard nodig, vindt de coalitie. Maar een aantal partijen verwijt de minister onzorgvuldigheid.

 • 28 juni

  Ruimere ontheffing voor bestuurders die buiten eigen gemeente of provincie wonen

  28 juni 2018, wetsvoorstel - Wethouders en gedeputeerden kunnen voortaan voor onbepaalde tijd ontheffing krijgen van de plicht om in de eigen gemeente of provincie te wonen. Dit regelt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) met een wetswijziging.

 • 28 juni

  Debat over verduidelijking rechtspositie transgenders en interseksepersonen

  28 juni 2018, initiatiefwetsvoorstel - Mensen die niet voldoen aan het traditionele man-vrouwbeeld hebben dezelfde fundamentele rechten als ieder ander. Dat willen initiatiefnemers Bergkamp (D66), Van den Hul (PvdA) en Özütok (GroenLinks) expliciet wettelijk vastleggen.

12345...113volgende 15 resultaten