• 19 november

  Kamer spreekt over sport en bewegen

  19 november 2018, begroting - De Kamer debatteert met minister Bruins (Medische Zorg en Sport) over het onderdeel Sport en bewegen van de begroting van VWS.

 • 16 november

  Vaststelling tarieven opslag duurzame energie 2019

  15 november 2018, wetsvoorstel - Met een stijging van de opslag duurzame energie (ODE) haalt minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) extra geld binnen voor de energietransitie.

 • 16 november

  Wijziging van de Kieswet

  15 november 2018, wetsvoorstellen - Elektronische openbaarmaking van processen-verbaal, eenvoudiger stemmen in het buitenland en extra zetels in het Europees Parlement. Met wijzigingen van de Kieswet regelt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) deze kwesties.

 • 16 november

  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

  15 november 2018, wetsvoorstel - Met een aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) wil minister Bruins (Medische Zorg) de positie van cliëntenraden versterken en meer maatwerk mogelijk maken.

 • 16 november

  Begroting Buitenlandse Zaken behandeld

  14 november 2018, begroting - De Kamer en minister Blok ronden het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken voor 2019 af.

 • 15 november

  Kamer bespreekt begroting Buitenlandse Zaken

  14 november 2018, begroting - De Kamer stelt vragen over de begroting voor 2019 van minister Blok van Buitenlandse Zaken.

 • 15 november

  Behandeling Belastingplan afgerond

  14 november 2018, wetsvoorstellen - Staatssecretaris Snel (Financiën) licht de maatregelen in het Belastingplan voor 2019 toe en reageert op vragen van de Kamerleden.

 • 14 november

  Kamer bespreekt Belastingplan

  13 november 2018, wetsvoorstellen - In het Belastingplan bundelt het kabinet de fiscale maatregelen voor 2019. De financieel specialisten van de fracties laten weten hoe zij daarover denken.

 • 13 november

  GroenLinks vraagt naar aanpak mestproblematiek

  13 november 2018, mondelinge vragen - Bromet (GroenLinks) wil weten wat minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaat doen aan het mestoverschot.

 • 13 november

  50PLUS vraagt naar behandeling van Caribische Nederlanders door kabinet

  13 november 2018, mondelinge vragen - Heeft het kabinet wel voldoende aandacht voor armoede onder inwoners van Caribisch Nederland? Dat wil Krol (50PLUS) weten van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

 • 13 november

  VVD vraagt naar rijksambtenaren die niet mogen doorwerken na hun AOW-leeftijd

  13 november 2018, mondelinge vragen - Middendorp (VVD) vraagt aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) waarom rijksambtenaren vanaf 2020 niet meer mogen doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd.

 • 13 november

  SP vraagt naar versterking huizen in Groningen

  13 november 2018, mondelinge vragen - Beckerman (SP) vraagt minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) om onmiddellijk te beginnen met de versterking van Groningse huizen en de operatie binnen zeven jaar te voltooien.

 • 13 november

  Begrotingsonderdeel Wonen besproken

  12 november 2018, begroting - Tijdens de behandeling van het begrotingsonderdeel Wonen stelt de Kamer het belang van een goed functionerende woningmarkt centraal.

 • 12 november

  Kamer bespreekt begrotingsonderdeel Jeugd

  12 november 2018, begroting - Wachtlijsten, groeiende vraag en geldtekorten in de jeugdzorg. De maatregelen die minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) daartegen nemen, staan in de deelbegroting Jeugd.

 • 12 november

  Kamer bespreekt begrotingsonderdeel Defensiepersoneel

  12 november 2018, begroting - De Kamer bespreekt het onderdeel personeel van de Defensiebegroting met minister Bijleveld en staatssecretaris Visser.

12345...120volgende 15 resultaten