• 24 mei

  Veel vragen over nieuwe Cybersecuritywet

  24 mei 2018, wetsvoorstel - In alle EU-lidstaten gaan dezelfde eisen gelden voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. De Kamer bespreekt met minister Grapperhaus (Veiligheid) de Cybersecuritywet waarmee hij deze nieuwe Europese regels implementeert.

 • 24 mei

  Betalen eenverdieners te veel belasting?

  24 mei 2018, debat - Betalen eenverdieners te veel belasting in verhouding tot tweeverdieners? De Kamer debatteert met staatssecretaris Snel (Financiën).

 • 24 mei

  Beschikbaarheid en betaalbaarheid woningen vergroten

  24 mei 2018, debat - De Kamer bespreekt de plannen van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) om de nijpende krapte op de woningmarkt te bestrijden. De woordvoerders doen diverse suggesties om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen te vergroten.

 • 23 mei

  Zorgen over criminaliteit op kleine vliegvelden

  23 mei 2018, debat - Volgens de marechaussee zijn elf kleine luchthavens in Nederland gevoelig voor criminele activiteiten. De Kamer bespreekt haar zorgen hierover met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

 • 23 mei

  Aandacht voor brede welvaart in Verantwoordingsdebat

  23 mei 2018, debat - Overheidsfinanciën, koopkracht, brede welvaart en ICT zijn belangrijke onderwerpen in het Verantwoordingsdebat met premier Rutte en minister Hoekstra (Financiën). Ook is er de nodige aandacht voor de brede welvaart, op basis van de uitkomsten van een nieuwe CBS-monitor.

 • 23 mei

  Kamer wil discriminatie door uitzendbureaus bestrijden

  22 mei 2018, debat - Discriminatie door uitzendbureaus moet beter worden bestreden. De Kamer bespreekt de mogelijkheden met minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

 • 23 mei

  Mogen pensioenfondsen tijdelijk een hogere rekenrente hanteren?

  22 mei 2018, initiatiefwetsvoorstel - De Kamer spreekt opnieuw over het plan van Van Rooijen (50PLUS) om pensioenfondsen tijdelijk een hogere rekenrente te laten hanteren.

 • 22 mei

  CDA bezorgd over toename schadeclaims bij ziekenhuizen

  22 mei 2018, mondelinge vragen - Van den Berg (CDA) vraagt minister De Jonge (Volksgezondheid) naar de mogelijke gevolgen van de hoge bedragen die ziekenhuizen moeten uitkeren na schadeclaims.

 • 22 mei

  SP: pak giflozingen op zee aan

  22 mei 2018, mondelinge vragen - Laçin (SP) vraagt om keihard optreden tegen tankers die ongestraft zwaar vervuilende stoffen voor de kust lozen. Er wordt gehandhaafd en gewerkt aan aanscherping van lozingsvoorwaarden, reageert staatssecretaris Van Veldhoven (Waterstaat).

 • 22 mei

  GroenLinks vraagt naar vrijheid leraren en schoolleiders bij werkdrukmiddelen

  22 mei 2018, mondelinge vragen - Klopt het bericht dat de vrijheid van schoolleiders en leraren bij de besteding van werkdrukmiddelen wordt ingeperkt? Westerveld (GroenLinks) vraagt minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) om opheldering.

 • 22 mei

  PVV: voorkom dat veroordeelde Syriëgangers terugkeren

  22 mei 2018, mondelinge vragen - De Graaf (PVV) wil dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) voorkomt dat twee veroordeelde Syriëgangers terugkeren naar Nederland.

 • 17 mei

  Kraken sociale huurwoningen in Amsterdam besproken

  17 mei 2018, debat - Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben in Amsterdam een aantal sociale huurwoningen gekraakt. De Kamer bespreekt de ontstane situatie met minister Grapperhaus (Justitie), staatssecretaris Harbers (Justitie) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

 • 17 mei

  Uniforme barcode implantaten via zelfregulering in zorgsector

  17 mei 2018, wetsvoorstel - Een verplichte vermelding van een uniforme barcode op implantaten blijkt in strijd met Europese regelgeving. Daarom past minister Bruins (Medische Zorg) het wetsvoorstel daarover aan.

 • 17 mei

  Zorgen over misstanden in varkensstallen

  17 mei 2018, debat - Moeten de problemen in de varkenshouderij worden opgelost door de overheid of door de sector zelf? De Kamer debatteert hierover met minister Schouten (Landbouw).

 • 16 mei

  Discussie over voor- en nadelen cryptovaluta

  16 mei 2018, debat - Het gebruik van cryptovaluta, zoals bitcoins, en de daarvoor benodigde technologie biedt grote mogelijkheden, maar kent ook risico's. De Kamer bespreekt de voor- en nadelen met minister Hoekstra (Financiën).

12345...108volgende 15 resultaten