26 maart 2020

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

26 maart 2020, debat - Zijn de maatregelen tegen coronavirus Covid-19 op tijd genomen? Hoe verloopt de communicatie? Is er voldoende zorgcapaciteit? Zijn er voldoende beschermings- en testmiddelen? De Kamer debatteert met premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid).

lees meer
25 maart 2020

Bespreking noodpakket banen en economie

25 maart 2020, begroting - Met een noodpakket ondersteunt de regering mensen en bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. De Kamer debatteert met minister Hoekstra (Financiën) over de aanpassingen van de rijksbegroting die daarvoor nodig zijn.

lees meer
18 maart 2020

Debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

18 maart 2020, debat - De Kamer debatteert met premier Rutte en de ministers Bruins (Medische Zorg), Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) over de aanpak van de uitbraak van coronavirus Covid-19.

lees meer
13 maart 2020

Debat over de bestrijding van het coronavirus

12 maart 2020, debat - Gebeurt er genoeg tegen de verspreiding van coronavirus Covid-19? De Kamer debatteert met premier Rutte en de ministers Bruins (Medische Zorg) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), onder meer over het wel of niet sluiten van scholen.

lees meer
12 maart 2020

Debat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij

12 maart 2020, debat - Stichting Varkens in Nood beweert dat er 2 miljoen niet geregistreerde varkens in Nederland worden gehouden. De Kamer debatteert met minister Schouten (Landbouw) over betere registratie en controle.

lees meer
12 maart 2020

Kamer bespreekt de Wet vliegbelasting

11 maart 2020, wetsvoorstel - De Kamer bespreekt met staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) de wet om een vliegtaks in te voeren. De meningen over deze wet lopen sterk uiteen.

lees meer
12 maart 2020

Beperken vraag naar laagcalorisch gas door grote afnemers

11 maart 2020, wetsvoorstel - Om de winning van laagcalorisch gas in Groningen terug te brengen, moeten grootverbruikers overschakelen op een andere energiebron, zoals hoogcalorisch gas. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil dit regelen met een wetsvoorstel.

lees meer
11 maart 2020

Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen besproken

10 maart 2020, wetsvoorstel - Wat is afval en wat kan nog van pas komen in een circulaire economie? De Kamer bespreekt het voorstel van minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) dat Europese regels voor afval in Nederlandse wetgeving vastlegt.

lees meer
10 maart 2020

D66 vraagt naar het heffen van 25 cent per vliegticket voor een garantiefonds

10 maart 2020, mondelinge vragen - Gaat een luchtvaartmaatschappij failliet? Dan ben je je geld vaak kwijt als je een los ticket hebt geboekt. Paternotte (D66) vraagt minister Wiebes (Economische Zaken) daar iets aan te doen.

lees meer
10 maart 2020

VVD vraagt naar achterstanden en lange doorlooptijden bij de rechtspraak

10 maart 2020, mondelinge vragen - Wat gaat het kabinet doen aan de achterstanden bij de rechtspraak? Dat wil Van Wijngaarden (VVD) horen van staatssecretaris Broekers (Justitie en Veiligheid).

lees meer
10 maart 2020

PVV stelt vragen over het coronavirus

10 maart 2020, mondelinge vragen - Wilders (PVV) verwijt minister Bruins (Medische Zorg) "halfbakken maatregelen" bij de bestrijding van het coronavirus. Hij wil dat het kabinet meer doet om de volksgezondheid te beschermen.

lees meer
6 maart 2020

Wijziging van de Wet Bibob

5 maart 2020, wetsvoorstel - Om ondermijnende criminaliteit beter te kunnen aanpakken wil minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) overheden meer mogelijkheden geven op grond van de Wet Bibob. De Kamer debatteert over de wetswijziging die daarvoor nodig is.

lees meer
6 maart 2020

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uitwisseling persoonsgegevens

5 maart 2020, wetsvoorstel - We moeten mensen met schulden sneller helpen, zonder privacyregels te schenden. Dat is het uitgangspunt van een wetsvoorstel waarover de Kamer debatteert met staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken).

lees meer
5 maart 2020

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

5 maart 2020, debat - Doet het kabinet genoeg aan de bestrijding van het coronavirus? De Kamer debatteert met minister Bruins (Medische Zorg).

lees meer
5 maart 2020

Debat over het aanpassen van inspectierapporten

4 maart 2020, debat - Ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid zouden druk hebben uitgeoefend op de Inspectie JenV om rapporten aan te passen. De Kamer debatteert daarover met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

lees meer

12345...152volgende 15 resultaten