13 december 2019

Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

12 december 2019, wetsvoorstel - Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) komt met nieuwe regels voor de berekening van de maximale huursomstijging en een mogelijkheid om daar lokaal van af te wijken. Deze zijn gebaseerd op het Sociaal Huurakkoord.

lees meer
13 december 2019

Debat over inschattingsfouten begeleiding dader metromoord

12 december 2019, debat - Uit onderzoek blijkt dat instanties fouten hebben gemaakt bij de begeleiding van de dader van de metromoord in Amsterdam. Minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) debatteren hierover met de Kamer.

lees meer
12 december 2019

Kamer behandelt de Wet taal en toegankelijkheid

11 december 2019, wetsvoorstel - De voortgaande internationalisering van het (hoger) onderwijs vraagt volgens minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om maatregelen. Daarom komt zij met de Wet taal en toegankelijkheid.

lees meer
11 december 2019

Kamer spreekt over de Europese top

10 december 2019, debat - Op 12 en 13 december komen de Europese leiders in Brussel samen voor topoverleg. De Tweede Kamer spreekt met minister-president Rutte over de Nederlandse inbreng.

lees meer
11 december 2019

Kamer bespreekt wijziging van de Mediawet

10 december 2019, wetsvoorstel - De Kamer spreekt met minister Slob (Media) over zijn voorstel om de Mediawet te wijzigen.

lees meer
11 december 2019

Bespreking voorstel vrijwillige ouderbijdrage afgerond

10 december 2019, initiatiefwetsvoorstel - De Kamer vervolgt het debat met de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) over hun initiatiefvoorstel over de vrijwillige ouderbijdrage.

lees meer
10 december 2019

VVD vraagt naar afzeggen diplomatiek overleg door Marokko

10 december 2019, mondelinge vragen - Marokko heeft een afspraak met staatssecretaris Broekers (Justitie) op het laatste moment afgezegd. Becker (VVD) wil opheldering.

lees meer
10 december 2019

CDA vraagt naar recht op huurtoeslag

10 december 2019, mondelinge vragen - Omtzigt (CDA) vraagt waarom de regering nog geen actie heeft ondernomen na een uitspraak van de Raad van State over het recht op huurtoeslag.

lees meer
10 december 2019

CDA vraagt naar zwaar illegaal vuurwerk

10 december 2019, mondelinge vragen - Wat gaat de regering doen tegen zwaar illegaal vuurwerk? CDA'er Van Dam wil dat van minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) horen.

lees meer
5 december 2019

Initiatiefwetsvoorstel toevoeging handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond in Grondwet

5 december 2019, initiatiefwetsvoorstel - In de Grondwet zou expliciet moeten staan dat je mensen niet mag discrimineren vanwege hun handicap of seksuele gerichtheid, vinden Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA).

lees meer
5 december 2019

Debat over PVV-voorstel voor Tijdelijke noodwet stikstof

4 december 2019, initiatiefwetsvoorstel - De Kamer debatteert over de Tijdelijke noodwet stikstof, een initiatiefwetsvoorstel van de PVV-fractieleden Kops, Van Aalst en Graus.

lees meer
5 december 2019

Kamer bespreekt Spoedwet aanpak stikstof

4 december 2019, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) over de Spoedwet aanpak stikstof.

lees meer
5 december 2019

Debat over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

4 december 2019, debat - De Kamer debatteert met staatssecretaris Snel (Financiën) over het ten onrechte intrekken van kinderopvangtoeslagen door de Belastingdienst.

lees meer
4 december 2019

Kamer bespreekt Wet elektronische publicaties

3 december 2019, wetsvoorstel - De Kamer spreekt met minister Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de Wet elektronische publicaties, waarmee uniforme digitale berichtgeving over overheidsbesluiten verplicht wordt.

lees meer
4 december 2019

Kamer bespreekt drie wetten tegen witwassen

3 december 2019, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Hoekstra (Financiën) over strengere wetgeving tegen witwassen.

lees meer

12345...146volgende 15 resultaten