• 6 maart

  Korte verslagen van de plenaire vergadering

  Hebt u geen tijd om een debat helemaal te volgen, maar wilt u toch weten wat er besproken is? Lees dan de debatten in het kort. Deze verslagen verschijnen gewoonlijk binnen een uur na het debat op de homepage van www.tweedekamer.nl.

 • 23 februari

  Effectiever beleid terugkerende jihadstrijders

  23 februari 2017, debat - Terugkerende jihadstrijders worden steeds gevaarlijker. Minister Blok (Veiligheid en Justitie) en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) proberen samen met de Kamer het beleid rond terugkeerders effectiever te maken.

 • 22 februari

  Universiteiten en hogescholen internationaliseren

  22 februari 2017, wetsvoorstel - Minister Bussemaker (Onderwijs) maakt het voor universiteiten en hogescholen makkelijker om in het buitenland actief te worden. De Kamer bespreekt de wenselijkheid van en voorwaarden voor internationalisering van het hoger onderwijs.

 • 21 februari

  Voldoende steun voor Oekraïneverdrag

  21 februari 2017, wetsvoorstel - Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks steunt de ratificatie van de EU-associatieovereenkomst met Oekraïne. Maar andere partijen zijn kritisch over "het negeren van de referendumuitslag".

 • 21 februari

  D66 vraagt naar intrekken Turkse paspoorten

  21 februari 2017, mondelinge vragen - Turken die hun paspoort willen verlengen op het Turkse consulaat, krijgen te horen dat zij te boek staan als voortvluchtige Gülensympathisant. Hoe gaat Nederland daarmee om?, vraagt Sjoerdsma (D66).

 • 21 februari

  SP: te druk bij spoedeisende hulp

  21 februari 2017, mondelinge vragen - Leijten (SP) doet drie voorstellen aan minister Schippers (Volksgezondheid) om de drukte bij de spoedeisende hulp te stoppen.

 • 21 februari

  Kritiek CDA op rol Van Rijn bij pgb-problemen

  21 februari 2017, mondelinge vragen - Staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) heeft de Kamer op het verkeerde been gezet bij de problemen met de invoering van het nieuwe systeem voor de persoonsgebonden budgetten (pgb's), denkt Keijzer (CDA).

 • 16 februari

  Geen precariobelasting meer voor openbare netwerken

  16 februari 2017, wetsvoorstel - Gemeenten, provincies en waterschappen mogen in de toekomst geen belasting meer heffen op netwerken die beschouwd worden als "openbare werken van algemeen nut".

 • 16 februari

  Verplichte reservering voor vve's

  16 februari 2017, wetsvoorstel - Verenigingen van eigenaars (vve's) moeten geld reserveren voor onderhoud. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) krijgt brede steun voor zijn wetsvoorstel.

 • 16 februari

  Steun voor nieuw stelsel bouwkwaliteit

  16 februari 2017, wetsvoorstel - Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) krijgt waarschijnlijk voldoende steun voor zijn nieuwe stelsel voor het borgen van de bouwkwaliteit. Hiermee krijgen opdrachtgevers een sterkere positie en wordt de aansprakelijkheid van aannemers vergroot.

 • 16 februari

  Participatieverklaring moet inburgering verbeteren

  16 februari 2017, wetsvoorstel - Met een participatieverklaring en maatschappelijke begeleiding door gemeenten wil minister Asscher (Sociale Zaken) de inburgering verbeteren. Vooral de participatieverklaring roept discussie op.

 • 16 februari

  Geen steun voor Zwarte Pietvoorstel

  16 februari 2017, initiatiefwetsvoorstel - Wat zwart is moet zwart blijven, vinden Bosma (PVV) en De Graaf (PVV). Maar andere partijen zien niks in hun voorstel om het uiterlijk van Zwarte Piet vast te leggen in een wet.

 • 15 februari

  Minder gaswinning en meer schadevergoeding voor Groningen

  15 februari 2017, debat - De Kamer wil bijna unaniem dat er minder gas wordt gewonnen in Groningen. Ook wil de Kamer een uitkoopregeling voor iedereen die het gaswinningsgebied wil verlaten.

 • 15 februari

  Nieuwe regelgeving voor opvang kinderen

  15 februari 2017, wetsvoorstel - Het gelijkschakelen van kinderopvang en peuterspeelzalen en het stellen van nieuwe eisen moeten achterstanden voorkomen, professionalisering bevorderen en de kwaliteit verbeteren. Minister Asscher (Sociale Zaken) verdedigt de wetsvoorstellen die dit regelen.

 • 15 februari

  D66 wil teelt en verkoop wiet reguleren

  14 februari 2017, initiatiefwetsvoorstel - Een gelijke behandeling van de voor- en achterdeur van coffeeshops. Met een initiatiefvoorstel stelt Bergkamp (D66) voor om naast de verkoop ook de teelt en aanvoer van cannabis te gedogen.

12345...76volgende 15 resultaten