• 5 juli

  Heropening Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  4 juli 2019, wetsvoorstel - Heropening van het debat met minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie biedt Van der Lee (GroenLinks) de mogelijkheid om een wijzigingsvoorstel te doen.

 • 5 juli

  Begroting Slotwet ministerie EZK, ministerie LNV en het Diergezondheidsfonds 2018

  4 juli 2019, wetsvoorstel - Ouwehand (PvdD) grijpt de slotwet over 2018 aan om minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) verantwoording te laten afleggen over haar beleid.

 • 5 juli

  Debat over de uitrol van 5G

  4 juli 2019, debat - De Kamer spreekt met staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken), minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Bijleveld (Defensie) over de uitrol van 5G.

 • 5 juli

  Behandeling Rijkswet Koninkrijksgeschillen afgerond

  4 juli 2019, wetsvoorstel - Staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) doet een voorstel voor het oplossen van geschillen tussen landen binnen het Koninkrijk. Maar staan de Caribische landen daar wel achter?

 • 4 juli

  Kamer bespreekt Klimaatakkoord

  3 juli 2019, debat - Na anderhalf jaar overleg met ruim 150 partijen ligt er een Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. De Kamer debatteert hierover met minister Wiebes (Klimaat) en andere betrokken bewindspersonen.

 • 4 juli

  Debat over de Voorjaarsnota 2019

  3 juli 2019, debat - Hoe staat het met de uitvoering van de begroting over het lopende jaar en welke aanpassingen zijn nodig? De Kamer debatteert met minister Hoekstra (Financiën) over de Voorjaarsnota 2019.

 • 3 juli

  Bespreking Rijkswet Koninkrijksgeschillen

  2 juli 2019, wetsvoorstel - De Kamer en vertegenwoordigers van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten spreken met staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) over zijn conceptregeling voor de afhandeling van geschillen tussen de landen van het Koninkrijk.

 • 2 juli

  SP vraagt naar medewerking universiteiten aan Nationale Studenten Enquête

  2 juli 2019, mondelinge vragen - Futselaar (SP) is bang dat de Nationale Studenten Enquête in gevaar komt nu het hoger onderwijs niet meewerkt.

 • 2 juli

  D66 vraagt naar overtreding integriteitsregels door provincie Limburg

  2 juli 2019, mondelinge vragen - Den Boer (D66) vraagt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar onregelmatigheden bij het inschakelen van oud-politici in Limburg.

 • 2 juli

  GroenLinks vraagt naar oppakken kapitein Sea-Watch

  2 juli 2019, mondelinge vragen - Van Ojik (GroenLinks) vraagt staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) wat Nederland doet nu de kapitein van de Sea-Watch 3 is opgepakt nadat ze zonder toestemming aanlegde in Lampedusa.

 • 2 juli

  CDA vraagt naar falende aanpak Brabantse drugsindustrie

  2 juli 2019, mondelinge vragen - De aanpak van de Brabantse drugscriminaliteit faalt, zegt Van Toorenburg (CDA), en daarom wil zij effectievere wetgeving. Die komt er zeer binnenkort, reageert minister Grapperhaus (Justitie).

 • 28 juni

  Aanvullingswet geluid Omgevingswet

  27 juni 2019, wetsvoorstel - De wet- en regelgeving over geluid(hinder) wordt onderdeel van de Omgevingswet. De Kamer bespreekt met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de aanvullingswet die dit regelt.

 • 27 juni

  Kamer behandelt wijziging van de Wet langdurige zorg

  27 juni 2019, wetsvoorstel - De Kamer spreekt met staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) over een wijziging van de Wet langdurige zorg. Mensen met een psychische stoornis zouden daar makkelijker een beroep op moeten kunnen doen.

 • 27 juni

  Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen

  26 juni 2019, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins voor Medische Zorg over een wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen die tot een prijsdaling moet leiden.

 • 27 juni

  Kamer bespreekt Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  26 juni 2019, wetsvoorstel - De Wet natuurbescherming wordt opgenomen in de Omgevingswet. De Kamer bespreekt een voorstel daartoe met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

12345...136volgende 15 resultaten