Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 19-11-2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 19-11-2020
Brief lid / fractie
Download Rondvraagpunt uitvoering motie inzake informatie over hoe de fictieve verloning van de aanvullende beurzen bij alle instellingen in heel Nederland geregeld gaat worden

Deelnemers


Agendapunten

1
De commissie stemt in met het verzoek tot het aanbieden van een petitie door omroepmedewerkers op dinsdag 24 november om 13.45 uur.
2
Middels een e-mailprocedure wordt voorgesteld de inbrengdatum voor de behandeling van de "Quotumwet topvrouwen" vast te stellen op donderdag 10 december 2020 (35628)
3
Middels een e-mailprocedure wordt vastgesteld of kan worden ingestemd met een blanco verslag bij de 7e incidentele begroting inzake steunpakket cultuur en agendering voor WGO Cultuur
4
Brievenlijst

Te behandelen:

16
Aanbieding rapport "Eieren voor het onderzoek: prijs, waarde en impact van wetenschap" van Rathenau Instituut
34
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • ma 23-11-2020 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur
 • wo 25-11-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Onderwijs en corona VII, funderend onderwijs
  nagaan wanneer brief over examens naar de Kamer komt (ambt. is vernomen op 20 nov. of 23 nov.)
 • ma 30-11-2020 11.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media
 • do 03-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 03-12-2020 11.00 - 14.00 Rondetafelgesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen
 • do 03-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 • wo 09-12-2020 10.15 - 11.15 Technische briefing Aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven, aanjager aanpak lerarentekort
 • wo 16-12-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
 • do 17-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • di 12-01-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo (videoconferentie)
 • wo 13-01-2021 10.15 - 13.15 Algemeen overleg mbo (+ praktijkonderwijs)
 • do 14-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • wo 20-01-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
 • do 28-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 11-02-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
36
Onderzoek oorzaken afnemende leesvaardigheid in funderend onderzoek

Details

Besluit: De onderzoeksopzet wordt vastgesteld, met toevoeging van de vraag Wat is de invloed van de thuissituatie op de ontwikkeling van de leesvaardigheid van kinderen in het funderend onderwijs? Hoe moet dit in relatie tot, of in samenhang met, het leesonderwijs op school worden gezien?