E-mailprocedure : Planning wetgevingsoverleg over wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo op maandag 17 februari a.s. van 11.00 -16.00 uur

De vergadering is geweest

10 februari 2020
16:00 uur
Geachte woordvoerders voortgezet onderwijs,
 
Namens uw voorzitter stel ik voor om het wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (35195) te behandelen in een wetgevingsoverleg op maandag 17 februari a.s. van 11.00 -16.00 uur. 

Van de griffie plenair is het bericht ontvangen dat het niet aannemelijk is dat het wetsvoorstel nog vóór het krokusreces plenair kan worden ingepland.

Het wetsvoorstel is al enige tijd gereed voor plenaire behandeling. Om inwerkingtreding volgend schooljaar mogelijk te maken, dient het vóór het krokusreces bij de Eerste Kamer te worden ingediend. Bij de RvW zou dan ook moeten worden verzocht om de stemming voor het krokusreces te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld op donderdag 20 feb. a.s.

Graag verneem ik vóór maandag 16.00 uur of uw fractie kan instemmen met dit voorstel om een wetgevingsoverleg te plannen.

Met vriendelijke groet,
drs. E.C.E. (Eveline) de Kler
Griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Besluit: Het wetgevingsoverleg wordt gepland op maandag 17 februari van 11.00-16.00 uur met een gemiddelde spreektijd van 7 min. De volgende fracties hebben gereageerd: VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU en SGP. Daarvan hebben de volgende fracties ingestemd met de voorgestelde planning: VVD, PVV, CDA, D66, SP en CU. De fracties GL, PvdA en SGP hebben verzocht op planning op ander tijdstip.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (35195) te behandelen in een wetgevingsoverleg

    Te behandelen:

    Loading data