Rondetafelgesprek : Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen

De vergadering is geweest

14 oktober 2021
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Genodigdenlijst gewijzigd

Betreft eerder uitgesteld rondetafelgesprek.

Bijlage

Deelnemers

 • J.M. Paternotte (D66)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • H.J. Beertema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Samenwerking met China op het gebied van onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Ontwikkeling derde geldstroom en beïnvloeding van wetenschappelijk onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Genodigdenlijst

  Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen
   
   Blok 1:                  10.00 – 10.45 uur
   
  (besloten)          
  • Vertegenwoordiging AIVD
  ==============================================================
   
  Blok 2 : 11.00 – 11.45 uur           
   
  Kennisinstellingen
  • Vertegenwoordiging Clingendael Instituut & LeidenAsiaCentre (Ingrid d'Hooghe)
  • Vertegenwoordiging Rathenau Instituut (Paul Diederen)
  • The Hague Centre for Strategic Studies (Joris Teer)
  ===============================================================
   
  Blok 3:  11.45 – 12.30 uur
   
  Instellingen hoger onderwijs en onderzoek
  • Tim van der Hagen, Rector Magnificus/Voorzitter van College van Bestuur van de TU Delft
  • Henk Kummeling, Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht en binnen de VSNU ook bestuurlijk trekker van het onderwerp kennisveiligheid
 4. 4

  Toelichting

  Toelichting:
   
  Wetenschappelijke samenwerking is van oudsher bottom-up gedreven. De samenwerking met onvrije landen – landen waar mensenrechten of de academische vrijheid niet geborgd is – leidt echter regelmatig tot publieke ophef. Er zijn bijvoorbeeld risico’s op kennisveiligheid, spionage, (zelf)censuur en ongewenste beïnvloeding. Anderen wijzen erop dat samenwerking nodig is voor het kunnen onderhouden van diplomatieke contacten.
   
  In het rondetafelgesprek wordt getracht een dieper inzicht te verkrijgen in kansen en risico’s van wetenschappelijke samenwerking. Ook willen de leden een beter beeld vormen van de verantwoordelijkheid die universiteiten en de Rijksoverheid kunnen nemen. Tijdens het gesprek zullen onder andere de volgende vragen aan bod komen:
   
  • Welke kansen biedt wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen?
  • Wat zijn de risico’s van wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen?
  • Welke rol hebben universiteiten bij het beperken van de risico’s van wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen?
  • Welke rollen kan de Rijksoverheid nemen om de kansen te vergroten of de risico’s te beperken van wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen?
 5. 5

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data