Rondetafelgesprek

Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen

Rondetafelgesprek: "Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen, 14-10-2021

Deelnemers


Agendapunten

3
Genodigdenlijst

Details

Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen
 
 Blok 1:                  10.00 – 10.45 uur
 
(besloten)          
  • Vertegenwoordiging AIVD
==============================================================
 
Blok 2 : 11.00 – 11.45 uur           
 
Kennisinstellingen
  • Vertegenwoordiging Clingendael Instituut & LeidenAsiaCentre (Ingrid d'Hooghe)
  • Vertegenwoordiging Rathenau Instituut (Paul Diederen)
  • The Hague Centre for Strategic Studies (Joris Teer)
===============================================================
 
Blok 3:  11.45 – 12.30 uur
 
Instellingen hoger onderwijs en onderzoek
  • Tim van der Hagen, Rector Magnificus/Voorzitter van College van Bestuur van de TU Delft
  • Henk Kummeling, Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht en binnen de VSNU ook bestuurlijk trekker van het onderwerp kennisveiligheid
4
Toelichting

Details

Toelichting:
 
Wetenschappelijke samenwerking is van oudsher bottom-up gedreven. De samenwerking met onvrije landen – landen waar mensenrechten of de academische vrijheid niet geborgd is – leidt echter regelmatig tot publieke ophef. Er zijn bijvoorbeeld risico’s op kennisveiligheid, spionage, (zelf)censuur en ongewenste beïnvloeding. Anderen wijzen erop dat samenwerking nodig is voor het kunnen onderhouden van diplomatieke contacten.
 
In het rondetafelgesprek wordt getracht een dieper inzicht te verkrijgen in kansen en risico’s van wetenschappelijke samenwerking. Ook willen de leden een beter beeld vormen van de verantwoordelijkheid die universiteiten en de Rijksoverheid kunnen nemen. Tijdens het gesprek zullen onder andere de volgende vragen aan bod komen:
 
  • Welke kansen biedt wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen?
  • Wat zijn de risico’s van wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen?
  • Welke rol hebben universiteiten bij het beperken van de risico’s van wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen?
  • Welke rollen kan de Rijksoverheid nemen om de kansen te vergroten of de risico’s te beperken van wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen?