Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie project 'Versterking lokale journalistiek door samenwerking'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie gemeentelijke bekostiging lokale publieke omroepen 2019-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Visiebrief lokale omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken nieuw bestel lokale publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de antwoordbrief op de brief van Omroep Almelo over de vorming van streekomroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de visie op de aanvraag van de NOS, RPO en NLPO in het kader van een mogelijk vervolg van het project ‘Versterking lokale journalistiek door samenwerking’ (Kamerstuk 32827-283)

  Te behandelen:

  Loading data