E-mailprocedure : Verzoek om WGO te plannen voor wetsvoorstel Verduidelijking burgerschapsopdracht funderend onderwijs

De vergadering is geweest

30 september 2020
12:00 uur
Geachte woordvoerders w.v. Burgerschapsonderwijs,
 
Op verzoek van het lid Bruins leg ik u het voorstel voor om het wetsvoorstel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35 352), dat oorspronkelijk morgenmiddag plenair stond gepland, te behandelen in een wetgevingsoverleg.
(Navraag bij de Griffie Plenair wijst uit dat het wetsvoorstel de komende periode niet plenair zal worden ingepland).

Er is een datum gevonden in de krappe vergaderzalen-planning en in de agenda van minister Slob, te weten:
 
Maandag 12 oktober a.s. een wetgevingsoverleg van 13.15 uur tot 18.15 uur.
 
Graag verneem ik vóór morgen 12.00 uur of u kunt instemmen met dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

BesluitEr is een ruime meerderheid voor het organiseren van een wetgevingsoverleg. Er wordt gezocht naar een andere datum.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om WGO te plannen voor wetsvoorstel burgerschapsonderwijs

    Te behandelen:

    Loading data