Gesprek : Onderwijsraad over Verkenning sekseverschillen in het onderwijs (GEANNULEERD)

De vergadering is geannuleerd

7 oktober 2020
16:30 - 17:15 uur
HERZIENE CONVOCATIE
Gesprek is geannuleerd

Via een ad hoc-procedure is aanwezigheid geïnventariseerd. Er zijn onvoldoende leden (2) in de gelegenheid het gesprek bij te wonen. Het gesprek wordt geannuleerd. Er wordt verzocht om een schriftelijke aanbieding. 

Bijlage

Deelnemers

  • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
  • M.R.J. Rog (CDA)

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding advies Onderwijsraad over Verkenning sekseverschillen in het onderwijs